Verwachte leestijd: 4 minuten

Toen in 2020, de Surface-chef, Panos Panay, de Windows-client en hardware overnam, waren Microsoft-experts van mening dat Microsoft zijn interesse in zijn desktopbesturingssysteem hernieuwde en dat er binnenkort grote veranderingen zullen komen.

Microsoft Komt Met Nieuwe Windows 10 Apps

De toekomst is nu, want we zien eindelijk dingen veranderen onder de Surface-chef. Microsoft heeft plannen om in 2021 een grote UI vernieuwing voor Windows 10 te leveren. Afgezien daarvan kan het bedrijf ook nieuwe ontwerpen introduceren voor de Windows 10 store-apps, volgens nieuwe documentatie gepubliceerd door Microsoft.

Microsoft Komt Met Nieuwe Windows 10 Apps

Wat u moet weten

Extensible Application Markup Language (XAML, Spreek uit: “zammel“) is een declaratieve taal van Microsoft gebaseerd op XML. De taal wordt gebruikt om gestructureerde waarden en objecten te initialiseren. Oorspronkelijk stond de afkorting voor Extensible Avalon Markup Language, waarin Avalon de codenaam was voor Windows Presentation Foundation (WPF).

XAML wordt uitgebreid gebruikt in het .NET Framework 3.0, in het bijzonder in Windows Presentation Foundation. Daarin dient het als opmaaktaal voor de gebruikersinterface, om elementen, gebeurtenissen en andere onderdelen daarvan te definiëren. Het wordt ook gebruikt in Windows Workflow Foundation, waarin workflows kunnen worden gedefinieerd met XAML. Het serialisatie formaat voor workflows heette vroeger XOML om het te onderscheiden van de gebruikersinterface markup van XAML, maar tegenwoordig wordt dit onderscheid niet meer gemaakt. De bestandsextensie voor workflow-markup is echter nog altijd .xoml.

Microsoft Komt Met Nieuwe Windows 10 Apps

XAML elementen kunnen rechtstreeks overeenkomen met instanties van objecten van de Common Language Runtime (CLR), en de attributen ervan komen dan overeen met de eigenschappen en events van deze objecten in de CLR. XAML bestanden worden gewoonlijk aangemaakt door visuele ontwerptools, zoals Microsoft Expression BlendMicrosoft Visual StudioMicrosoft Office VisioXAMLPad of de visuele designer van Windows Workflow Foundation (WF).

Gebruik XAML

In WPF wordt XAML typisch gebruikt om grafische interfaces te beschrijven, vergelijkbaar met die van Adobe FlashXULGladeXML en UIML zijn andere voorbeelden van interface-talen gebaseerd op XML. Met WPF kunnen 2D- en 3D-objecten aangemaakt worden, naast rotaties, animaties en nog een hele reeks effecten en mogelijkheden.

In Windows Workflow Foundation (WF) wordt XAML gebruikt om mogelijk langlopende declaratieve logica te beschrijven. RuleML en BPEL zijn andere voorbeelden van declaratieve logica-talen gebaseerd op XML.

Alles wat aangemaakt is met XAML kan ook met meer traditionele .NET talen uitgedrukt worden, zoals C# of Visual Basic.NET. Een belangrijk aspect van de technologie is echter dat de hulpmiddelen om XAML te verwerken veel minder complex kunnen zijn, omdat het gewoon XML is. Bijgevolg verschijnen er velerlei producten, vooral in WPF, die op XAML gebaseerde applicaties genereren. XAML laat toe dat developers en designers inhoud met elkaar delen zonder dat compilatie nodig is.


Toekomst

Er wordt verwacht dat vele toepassingen, zoals Microsoft Office PowerPoint and Microsoft Office Word de mogelijkheid zullen krijgen hun inhoud uit te voeren naar XAML. XPS is een deelverzameling, of profiel van XAML.

De documentatie toont veranderingen die zouden kunnen komen aan ListView, GridView, knoppen en andere elementen in hun niet rusttoestand, geselecteerd, bij zweven, enz. In de toekomst:

Het nieuwe ontwerp zal XAML Windows Apps op één lijn brengen. Met bestaande web- en mobiele apps terwijl ze er vertrouwd uitzien op Windows,

lezen we in de nieuwe documentatie.

Inconsistentie in het ontwerp is een gebied waarop Microsoft veel kritiek heeft gekregen. En de nieuwe ontwerpideeën lijken een nieuwe poging van Microsoft om dit probleem aan te pakken. In de documentatie heeft het bedrijf ook uit gelegd waarom het nodig is om het uiterlijk van een tuimelschakelaar, schuifregelaar en bedieningselementen voor classificatie te wijzigen. Volgens Microsoft zijn de XAML-besturings elementen niet consistent met hoe web- en mobiele- apps, deze nieuwe ontwerpideeën zijn bedoeld om dit probleem aan te pakken en verder te evolueren. U kunt enkele van deze wijzigingen zien in de bovenstaande carrousel van afbeeldingen.

Het is echter het vermelden waard dat deze ontwerpideeën slechts voorstellen zijn en zich niet in een testfase bevinden, wat betekent dat Microsoft deze ontwerpwijzigingen al dan niet implementeert in Windows 10. Het voorstel geeft ons enige hoop dat de zaken ten goede kunnen veranderen in de nabije toekomst.