Verwachte leestijd: 7 minuten

Het is mogelijk om een of meerdere computers op afstand af te sluiten of opnieuw op te starten. In dit Windows 10 artikel laten we u twee manieren zien hoe u dit proces in Windows 10 kunt voltooien.

Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10

Als u apparaten via het netwerk beheert, gebruikt u waarschijnlijk een externe verbinding en de energieopties van het menu Start. Of u belt iemand om het uit te voeren en het afsluiten, uit te voeren of het handmatig opnieuw opstarten. Windows 10 bevat echter ook het hulpprogramma afsluiten.exe om dit proces een beetje gemakkelijker te maken.

Wat gaan we doen

In Windows 10 is shutdown.exe een opdrachtregelprogramma waarmee u verschillende energieopties kunt beheren. Hiermee kunt u ook een systeem afsluiten, opnieuw opstarten of in sluimerstand zetten; voor zowel lokale als externe apparaten. Het heeft ook de mogelijkheid om een record te maken met de reden voor de actie, aangepaste sms-berichten weer te geven aan gebruikers en meer.

In dit Windows 10 artikel laten we u twee manieren zien om computers via het netwerk uit te schakelen.

 • Op afstand afsluiten van een PC met opdracht prompt;
 • PC op afstand afsluiten met GUI.

PC op afstand afsluiten met opdrachtprompt

Hoewel de opdracht afsluiten de mogelijkheid biedt om een computer via het netwerk af te sluiten of opnieuw op te starten, zijn er beveiligingsinstellingen die u moet configureren om deze te laten werken.

Waarschuwing: Dit is een vriendelijke herinnering dat het bewerken van het register riskant is. Het onomkeerbare schade aan uw installatie kan veroorzaken als u het niet correct doet. Het wordt aanbevolen om een volledige back-up van uw pc te maken vóórdat u doorgaat.

Extern apparaat configureren

Voer de volgende stappen uit om de externe computer zo in te stellen dat externe opdrachten worden uitgevoerd:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Uitvoeren als beheerder.
 3. Typ de volgende opdracht om het gebruikersaccount besturingselement uit te schakelen voor uitvoeringen op afstand en druk op Enter:
reg add HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10

Nadat u de stappen hebt voltooid, is het apparaat klaar om opdrachten op afstand van geverifieerde gebruikers te ontvangen.

Als u de wijzigingen wilt herstellen om de beveiliging van het apparaat te verbeteren, kunt u de exacte instructies gebruiken die hierboven worden beschreven, maar dan moet u onderstaande opdracht uitvoeren:

.reg add HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 0 /f

Extern apparaat afsluiten

Voer de volgende stappen uit om de opdrachtprompt te gebruiken om een computer op afstand af te sluiten:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Uitvoeren als beheerder.
 3. Typ de volgende opdracht om verbinding te maken met de IPC$-share, of null-sessieverbinding en druk op Enter:
net use \\REMOTE-PC\ipc$
 • Vervang de opdracht REMOTE-PC voor de naam of het IP-adres van de externe computer.
 • Deze opdracht maakt bijvoorbeeld verbinding met de ‘Office’ PC:
net use \\Office-PC\ipc$
 • Bevestig de accountnaam op het externe apparaat en druk op Enter.
 • Bevestig het accountwachtwoord en druk op Enter.
 • Typ de volgende opdracht om de externe computer af te sluiten en druk op enter:
shutdown /s /m \\REMOTE-PC /t TIME /c "COMMENT" /f

Vervang in de opdracht REMOTE-PC voor de naam of het IP-adres van de externe computer, TIJD voor het aantal seconden dat moet worden gewacht voordat het afsluitproces wordt begonnen. Vervang dat voor het aangepaste dialoogvenster dat u de gebruiker wilt verzenden. Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, gebruikt u de optie /rs in plaats van de /s optie.

Geef de gebruiker een waarschuwing

Met deze opdracht wordt de gebruiker bijvoorbeeld op de hoogte gesteld en wordt het apparaat met de naam Office-PC afgesloten zonder waarschuwingen na één minuut:

shutdown /s /m \\Office-PC /t 60 /c "Deze pc wordt binnen één minuut uitgeschakeld voor onderhoud." /f
Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10

Als niemand de computer gebruikt, kunt u een opdracht verzenden waarmee het apparaat onmiddellijk wordt afgesloten. Hier is een voorbeeld:

shutdown /s /m \\Office-PC /t 0 /f

Zodra u de stappen hebt voltooid, wordt de externe host uitgeschakeld volgens de opdrachtconfiguratie.

Als u de verbinding met de IPC$-share wilt verbreken, voert u de volgende opdracht uit: “netto gebruik * /delete” (zonder offertes) en druk op Y om te bevestigen. Als u van plan bent deze opdracht te gebruiken, moet u mogelijk eerder verbonden netwerkstations opnieuw toewijzen.

PC op afstand afsluiten met GUI

De tool bevat ook het dialoogvenster ‘Extern afsluiten’, een gebruikersinterface die het gemakkelijker maakt om de afsluitopdracht naar een externe computer in het netwerk te verzenden.

Extern apparaat configureren

Voer de volgende stappen uit om de externe computer zo te configureren dat externe opdrachten worden uitgevoerd:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Uitvoeren als beheerder.
 3. Typ de volgende opdracht om het gebruikersaccount besturingselement uit te schakelen voor uitvoeringen op afstand en druk op Enter:
reg add HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10

Nadat u de stappen hebt voltooid, is het apparaat geopend om opdrachten op afstand van geverifieerde gebruikers te ontvangen.

Als u de wijzigingen wilt herstellen om de beveiliging van het apparaat te verbeteren, kunt u de exacte instructies gebruiken die hierboven worden beschreven, maar moet u onderstaande opdracht uitvoeren:

.reg add HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 0 /f

Extern apparaat afsluiten

Voer de volgende stappen uit om een of meer computers uit te schakelen met het dialoogvenster Extern afsluiten:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar Uitvoeren en klik op het bovenste resultaat om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
 3. Typ de volgende opdracht en klik op de knop OK.
'shutdown /i'
 • Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen.
 • Typ de naam (of het IP-adres) van de externe computer.
Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10
 • Hierna klikt u op de knop OK.
 • Optioneel Herhaal de stappen om meer apparaten aan de lijst toe te voegen.
 • Gebruik de optie Wat wilt u dat deze computers doen en selecteer of u een wilt afsluiten, opnieuw opstarten of aantekeningen wilt maken.
 • Vink de optie Gebruiker waarschuwen voor de actie aan om de gebruiker te waarschuwen.
 • Gebruik de weergave waarschuwingsoptie om op te geven hoe lang de waarschuwing binnen enkele seconden op het scherm moet worden weergegeven.

Tip:  Als de optie grijs wordt weergegeven, selecteert u in de optie Wat wilt u dat deze computers doen de actie opnieuw om deze beschikbaar te maken.

Tracker

 1. Gebruik onder de sectie Afsluit gebeurtenis tracker het vervolgkeuzemenu Optie en selecteer een reden waarom u de computers afsluit.
 2. Schakel de optie Gepland in als u de actie wilt registreren zoals gepland. Anders wordt de actie geregistreerd als ‘Ongepland’.
 3. Typ in de sectie ‘Opmerkingen’ het bericht dat de gebruiker moet zien, bijvoorbeeld ‘Deze pc wordt binnen één minuut afgesloten voor onderhoud’.
Pc Op Afstand Afsluiten in Windows 10

Opmerking: Als u deze stap niet voltooit, wordt de knop OK grijs weergegeven.

 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Zodra u de stappen hebt voltooid, worden de computers in de lijst afgesloten op basis van uw configuratie en bericht.