Routinetaken kunt u automatiseren met de Taakplanner. In dit artikel laten we u zien hoe u deze taak succesvol kunt voltooien in Windows 11.

Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

In Windows 11 is taakplanner een toepassing waarmee u eenvoudig routines automatisch op uw computer kunt maken en uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld taken maken om opdrachten, scripts en programma’s uit te voeren op een specifieke datum of wanneer aan een voorwaarde is voldaan.

Tip: Gebruikt u Windows 10? Lees dan deze instructies.

De app bewaakt de tijd en gebeurtenissen die plaatsvinden in Windows 11 en activeert een taak zodra aan de voorwaarde wordt voldaan. Het systeem en veel apps gebruiken Taakplanner al om onderhoudsroutines te automatiseren; voor updates en opslagonderhoud. U kunt het gebruiken om basis en geavanceerde taken te maken om verschillende acties uit te voeren op een specifiek tijdstip of wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.

Wat gaan we doen

In dit Windows 11 artikel leiden we u door de stappen om aan de slag te gaan met de Taakplanner om taken op uw apparaat te automatiseren.

 • Maak een basistaak met Taakplanner;
 • Een geavanceerde taak maken met Taakplanner;
 • Voer een taak uit en wijzig deze met Taakplanner.

Maak een basistaak met Taakplanner

Gebruik onderstaande stappen om een ​​eenvoudige geautomatiseerde taak op Windows 11 te maken:

 1. Open Menu Start Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11.
 2. Zoek naar Taakplanner en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 3. Met de rechtermuisknop klikt u op de tak Taakplanner Bibliotheek en selecteer de optie Nieuwe map.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Typ een naam voor de map, bijvoorbeeld Mijn Taken.

Opmerking: Deze stap wordt aanbevolen om de taken gescheiden te houden van de systeem- en app taken.

 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Vouw de tak Taakplanner Bibliotheek uit en selecteer de map Mijn Taken.
 • Hierna klikt u op het menu Actie en kies de optie Basistaak maken.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Typ een korte beschrijvende naam voor de taak, bijvoorbeeld Kladblok, in het veld Naam.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Stel een beschrijving voor de taak op in het veld Beschrijving (Optioneel).
 • Hierna klikt u op de knop Volgende.
 • Selecteer de optie Maandelijks.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

Triggers

Opmerking: Taakplanner bevat een aantal triggers, waaronder op een specifieke datum, tijdens het opstarten of wanneer u of een bepaalde gebruiker zich aanmeldt. Afhankelijk van de trigger moet u aanvullende parameters configureren. In dit geval selecteren we de optie om elke maand een taak uit te voeren.

 • Vervolgens klikt u op de knop Volgende.
 • Specificeer wanneer de taak moet beginnen te lopen en de tijd met behulp van de Start instelling.
 • Selecteer de maanden van het jaar om de taak uit te voeren met behulp van het vervolgkeuzemenu Maandelijks.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Geef de dagen op waarop de taak wordt uitgevoerd met behulp van de vervolgkeuzemenu’s Dagen of Op.

Tip: Het gebruik van de instelling Op is uw optie als u van plan bent een taak op een specifieke dag van de week uit te voeren.

Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Hierna klikt u op de knop Volgende.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

Selecteer de optie Een programma starten om een ​​app te starten, een opdracht uit te voeren of een scriptbestand uit te voeren.

E-mail (afgeschaft)

De opties Een e-mail verzenden of Het bericht weergeven zijn verouderde functies. U kunt ze nog steeds gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat dat ze niet werken.

 • Een e-mail verzenden: activeert een e-mailmelding met een aangepast bericht op schema, maar het vereist een e-mailserver om te werken.
  • Het bericht weergeven: geeft volgens schema een tekstbericht op het scherm weer.
 • Vervolgens klikt u op de knop Volgende.
 • Geef het pad voor de app op in het veld “Programma/script”.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

Tip: Als u het pad van de app niet weet, klikt u op de knop Bladeren om deze te vinden.

 • Geef de argumenten op om de taak uit te voeren met speciale instructies in het veld Argumenten toevoegen (Optioneel).
 • Geef in het veld Start in de map op waarin het programma moet starten (Optioneel).
 • Klik op de knop Voltooien.

Nadat u de stappen hebt voltooid, zal het systeem de taak maken en opslaan, en deze wordt automatisch volgens het schema uitgevoerd.

Een geavanceerde taak maken met Taakplanner

Gebruik deze stappen om een ​​geavanceerde taakinstelling te maken met de Taakplanner op Windows 11:

 • Open Menu Start Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11.
 • Zoek naar Taakplanner en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Met de rechtermuisknop klikt u op de tak Taakplanner bibliotheek en selecteer de optie Nieuwe map.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Typ een naam voor de map, bijvoorbeeld Mijn Taken.
 • Hierna klikt u op de knop OK.
 • Vouw de tak Taakplanner bibliotheek uit en selecteer de map Mijn Taken.
 • Vervolgens klikt u op het menu Actie en kies de optie Taak maken.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Typ een korte beschrijvende naam voor de taak, bijvoorbeeld Mijn PowerShell script, in het veld Naam.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Stel een beschrijving voor de taak op in het veld Beschrijving (Optioneel).
 • Configureer in het gedeelte Beveiligingsopties het beheerdersaccount om de taak uit te voeren.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

Privileges

Tip: Als u een beheerdersaccount gebruikt, moet de standaardgebruiker het werk doen. Als u een opdrachtprompt of PowerShell opdracht wilt uitvoeren, selecteert u de optie Uitvoeren of de gebruiker is aangemeld of niet. Om te voorkomen dat het opdrachtvenster wordt weergegeven wanneer de taak automatisch wordt uitgevoerd.

 • (Optioneel) Schakel de optie Uitvoeren met hoogste privileges in als de taak verhoogde privileges vereist.
 • De instellingen voor Configureren voor moeten met rust worden gelaten, tenzij vereist.
 • Hierna klikt u op het tabblad Triggers.
 • Vervolgens klikt u op de knop Nieuw.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu Begin met de taak om een ​​van de vele triggers te selecteren, bijvoorbeeld Op schema.
 • Specificeer wanneer de taak moet beginnen te lopen en de tijd met behulp van de Start instelling.
 • Eerst selecteert u de optie Maandelijks aan de linkerkant.
 • Hierna selecteert u de maanden om de taak uit te voeren met behulp van het vervolgkeuzemenu Maanden.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Specificeer de dagen waarop de taak moet worden uitgevoerd met behulp van de vervolgkeuzemenu’s Dagen of Op.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Selecteer in het gedeelte Geavanceerde instellingen opties om een ​​taak uit te stellen, te herhalen, te stoppen en te laten verlopen (Optioneel).
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Vink de optie Ingeschakeld aan (indien van toepassing).
 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Hierna klikt u op het tabblad Actie.
 • Dan klikt u op de knop Nieuw.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11

Powershell

 • Selecteer bij Actie: de optie Programma starten met behulp van het vervolgkeuzemenu Actie.
 • Geef in het gedeelte Instellingen in het veld Programma/script het pad voor de toepassing op, bijvoorbeeld: powershell.exe.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
Bij Parameters toevoegen gebruik:  -NoExit -ExecutionPolicy Bypass

Tip: Als u het pad van de app niet weet, klikt u op de knop Bladeren om deze te vinden. Als het een bekend programma is, zoals PowerShell of Command Prompt, hoeft u alleen de naam van het uitvoerbare bestand op te geven.

 • Geef argumenten op die met de taak moeten worden uitgevoerd in het veld “Argumenten toevoegen” (Optioneel), bijvoorbeeld:
 -NoExit -ExecutionPolicy Bypass C:\PATH\TO\SCRIPT\first_script.ps1.

Opmerking: de opdracht “powershell.exe” en het bovenstaande argument voeren het script met de naam first_script.ps1 uit. Het argument -ExecutionPolicy Bypass zorgt ervoor dat het script succesvol wordt uitgevoerd, en het argument “-NoExit” voorkomt dat het venster wordt gesloten nadat het script is uitgevoerd.

 • Geef in het veld “Start in” de map op waarin het programma moet starten (Optioneel).
 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Hierna klikt u op het tabblad Voorwaarden.
 • Op het tabblad Voorwaarden hoeft u geen instellingen niet te wijzigen voor een basistaak. U wilt er echter zeker van zijn dat de Energie instellingen naar uw behoefte zijn geconfigureerd (Optioneel).
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Hierna klikt u op de knop OK.
 • Vervolgens klikt u op het tabblad Instellingen.
 • De tabblad Instellingen bevat extra opties die van invloed zijn op de taak (Optioneel). Meestal is het een goed idee om de volgende opties te controleren:
  • Voer de taak zo snel mogelijk uit nadat een geplande start is gemist.
  • Als de taak mislukt, herstart dan elke: Gebruik deze optie met de standaardselecties.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, bevestigt u de accountgegevens en wordt de taak automatisch uitgevoerd op de opgegeven gebeurtenis of planning.

Voer een taak uit en wijzig deze met Taakplanner

Gebruik deze stappen om een ​​taak op Windows 11 te bekijken, af te sluiten of uit te voeren:

 • Open Menu Start Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11.
 • Zoek naar Taakplanner, klik op het bovenste resultaat om de app te openen.Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Vouw de tak Taakplanner bibliotheek uit.
 • Selecteer de map die de taak bevat.
 • Om een ​​taak op aanvraag uit te voeren, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u de optie Uitvoeren.
Maak Geautomatiseerde Taken in Windows 11
 • Als u een taak wilt bewerken, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u de opties voor Eigenschappen.
 • Om een ​​taak te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u de optie Verwijderen.

Terwijl de taak is geselecteerd, kunt u ook de taakinformatie zien, inclusief triggers. Maar ook de laatste keer dat de taak is uitgevoerd en wanneer deze opnieuw wordt uitgevoerd.

U kunt ook de taak selecteren en het rechter deelvenster gebruiken om verschillende acties uit te voeren. Zoals: de taak uitvoeren, beëindigen, uitschakelen en bewerken.