Verwachte leestijd: 4 minuten

U kunt handmatig stations letters toewijzen, in dit Windows 10 artikel laten we u zien hoe dit in Windows 10 werkt.

Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10

Schijven in Windows 10

Bij het aansluiten van een verwisselbaar opslagapparaat of een interne harde schijf in Windows 10, detecteert het systeem automatisch een stations letter. Het wijst deze toe om de schijf bruikbaar te maken. Bij het opnieuw aansluiten van een externe schijf, zoals een USB-flashstation of SD of micro SD kaarten, kan het systeem echter een andere letter toewijzen, wat vervelend kan zijn.

Als u dezelfde stations letter op een bepaald apparaat wilt zien, kunt u handmatig een permanente letter toewijzen aan elk station dat op uw computer is aangesloten, en in Windows 10 kunt u dit op ten minste drie verschillende manieren doen met Schijfbeheer, Commando Prompt of PowerShell.

Door deze aanpak te gebruiken, voorkomt u dat Windows 10 een nieuwe letter toewijst of probeert een letter in te stellen die al in gebruik is, wat conflicten kan veroorzaken. Het helpt ook om een ​​station letter te selecteren die voor u logischer is.

Wat gaan we doen

In dit Windows 10 artikel leiden we u door verschillende methoden om handmatig een permanente letter aan een schijf toe te wijzen, zolang u de schijf op hetzelfde apparaat aansluit en de letter nog niet in gebruik is.

 • Stations letter toewijzen met Schijfbeheer
 • Een stations letter toewijzen met de opdrachtprompt
 • Een stations letter toewijzen met PowerShell

Stations letter toewijzen met Schijfbeheer

Volg deze stappen om station letter te beheren met het hulpprogramma Schijfbeheer:

 • Open Start met rechtse muisknop.
 • Eerst klikt u op Schijfbeheer om het te openen.
 • Met de rechtermuisknop klikt u op het station en selecteer de optie Stations letter en paden wijzigen.
Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10
 • Hierna klikt u op de knop Wijzigen.
Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10
 • Selecteer de optie De volgende stationsletter toewijzen.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu om een ​​nieuwe stationsletter toe te wijzen.
Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10

Tip: Om te voorkomen dat het systeem dezelfde letter aan een ander station probeert toe te wijzen, is het een goed idee om letters achterwaarts toe te voegen. In plaats van D, E of F te gebruiken, is het bijvoorbeeld beter om te beginnen met Z, Y of X bij het toewijzen van een nieuwe letter.

 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Tenslotte klikt u nogmaals op de knop OK.

Nadat u deze stappen hebt voltooid, behoudt de schijf permanent de toegewezen letter, zelfs nadat deze opnieuw is aangesloten. Als u de schijf echter op een ander apparaat aansluit, kan deze een andere letter krijgen.

Een stations letter toewijzen met de opdrachtprompt

Hoewel de eenvoudigste manier om een ​​nieuwe stationsletter toe te wijzen, is door Schijfbeheer te gebruiken, kunt u DiskPart ook in de opdrachtprompt gebruiken om dezelfde taak uit te voeren.

Volg deze stappen om een ​​stationsletter toe te wijzen met de opdrachtprompt:

 1. Open Start met rechtse muisknop.
 2. Gebruik bij de Opdrachtprompt de optie Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om DiskPart te starten en druk op Enter:
diskpart
 • De volgende opdracht typt u om alle beschikbare volumes weer te geven en druk op Enter:
list volume
 • Typ de volgende opdracht om het volume (station) te selecteren waaraan een nieuwe letter moet worden toegewezen en druk op Enter:
select volume 2

Zorg ervoor dat u in de opdracht “2” wijzigt in het nummer dat de schijf op uw apparaat vertegenwoordigt.

 • De volgende opdracht typt u opdracht om een ​​nieuwe stations letter toe te wijzen en druk op Enter:
assign letter=X
Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10

De opdracht wijst de letter X toe aan de schijf, ervan uitgaande dat deze beschikbaar is. U moet er echter voor zorgen dat u de letter wijzigt voor degene die u wilt gebruiken.

Na het voltooien van deze stappen, vergelijkbaar met Schijfbeheer, moet Windows 10 elke keer dat u de opslag opnieuw op hetzelfde apparaat aansluit, automatisch dezelfde letter toewijzen.

Een stations letter toewijzen met PowerShell

Als alternatief kunt u PowerShell ook gebruiken om een ​​stationsletter op Windows 10 te wijzigen met behulp van deze stappen:

 1. Open Start.
 2. Scroll naar beneden en klik met de rechtermuisknop op PowerShell, selecteer vervolgens de optie Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare stations weer te geven en druk op Enter:
Get-Disk
 • Typ de volgende opdracht om een ​​permanente letter aan de schijf toe te wijzen en druk op Enter :
Get-Partition -DiskNumber 2 | Set-Partition -NewDriveLetter Z
Wijs Vaste Schijfletters Toe in Windows 10

Opmerking: Zorg ervoor dat u in de opdracht “1” wijzigt in het nummer dat staat voor het station dat u wilt wijzigen, en verander “Z” voor de nieuwe letter die u wilt gebruiken.

Nadat u de stappen hebt voltooid, is de schijf toegankelijk via Bestandsverkenner met de letter die u hebt toegewezen, Windows 10 zal niet meer proberen deze te wijzigen.