In het tijdperk van digitale verbindingen en het delen van bestanden hebben peer-to-peer (P2P)-netwerken een cruciale rol gespeeld. Vooral bij het faciliteren van de uitwisseling van gegevens. Microsoft wil die peer to peer mogelijkheid uit Windows 11 slopen.

Windows 11 Verwijdert P2p Netwerken

Met de release van Windows 11 lijkt Microsoft echter een restrictievere aanpak te hanteren. Vooral als het gaat om de ontwikkeling van P2P-netwerken. Deze beleidswijzigingen heeft tot bezorgdheid geleid onder ontwikkelaars. Zij vrezen dat dit de groei en innovatie van P2P-netwerken zou kunnen belemmeren. 

Wat is een P2P of Peer to peer netwerk?

Een peer-to-peer (P2P) netwerk is een gedistribueerd computernetwerkmodel waarin alle deelnemers in gelijke mate fungeren als zowel client als server. In een P2P-netwerk kunnen de deelnemers bronnen delen. Zoals bestanden, rekenkracht, bandbreedte of diensten, zonder dat er een centrale autoriteit of server nodig is.

Windows 11 Verwijdert P2p Netwerken

Wanneer een deelnemer iets nodig heeft uit het netwerk, kan deze direct verbinding maken met andere deelnemers. Vervolgens kan de deelnemer de gewenste bron verkrijgen. P2P-netwerken vertrouwen vaak op specifieke protocollen. Een bekent voorbeeld hiervan zijn de BitTorrent netwerken. Deze netwerken zijn ook makkelijk voor het delen van bestanden of Bitcoins voor het uitvoeren van gedecentraliseerde transacties.

Een belangrijk kenmerk van P2P-netwerken is dat ze zichzelf organiseren en schalen naarmate het aantal deelnemers toeneemt. Door de gedeelde verantwoordelijkheid en bronnen kunnen P2P-netwerken vaak efficiënter zijn in het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Maar ook het bieden van veerkrachtige infrastructuren, omdat er geen enkel punt van falen is zoals bij een gecentraliseerd systeem.

Uitdagingen voor de ontwikkeling van P2P netwerken

Windows is altijd een populair platform geweest voor het creëren van P2P-netwerken vanwege het enorme gebruikersbestand en de ontwikkelaarsvriendelijke omgeving. Met de release van Windows 11 hebben ontwikkelaars echter een reeks updates opgemerkt die het steeds moeilijker maken om P2P-netwerken te ontwikkelen. Deze updates omvatten wijzigingen in de netwerkstack, strengere firewall-instellingen en verbeterde beveiligingsfuncties.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee P2P-netwerkontwikkelaars worden geconfronteerd, zijn de wijzigingen die in de netwerkstack worden aangebracht. Windows 11 introduceert een nieuwe netwerkarchitectuur, waarbij ontwikkelaars hun bestaande netwerkcode moeten aanpassen om compatibiliteit te garanderen. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot aanzienlijke vertragingen en hogere ontwikkelingskosten voor makers van P2P-netwerken.

Windows 11 Verwijdert P2p Netwerken

Bovendien vormen de strengere firewall-instellingen van Windows 11 obstakels voor de ontwikkeling van P2P-netwerken. Het nieuwe besturingssysteem legt een grotere nadruk op beveiliging, wat resulteert in strengere beperkingen op inkomende en uitgaande netwerkverbindingen. Hoewel dit vanuit veiligheidsoogpunt gunstig is, werpt het hindernissen op voor makers van P2P-netwerken die afhankelijk zijn van open verbindingen om peer-verbindingen tot stand te brengen en te onderhouden.

Bovendien kunnen de verbeterde beveiligingsfuncties in Windows 11, zoals veilig opstarten en op virtualisatie gebaseerde beveiliging, de ontwikkeling van P2P-netwerken verder belemmeren. Hoewel deze beveiligingsmaatregelen gericht zijn op het beschermen van gebruikers, kunnen ze de mogelijkheden van P2P-netwerkmakers beperken om toegang te krijgen tot de bronnen op systeemniveau en deze te wijzigen die nodig zijn om hun netwerken naadloos te laten functioneren.

Microsoft verwijdert P2P bestanden

Het lijkt erop dat Microsoft verschillende DLL-bestanden met betrekking tot peer-netwerken verwijdert. Zoals die voor gedistribueerde routering en peer-to-peer-services, uit de System32 map heeft verwijderd. Xeno merkt op dat er precies een dozijn van dergelijke bestanden zijn verwijderd, wat ertoe heeft geleid dat drie van dergelijke services als gevolg daarvan zijn geëlimineerd.

Er zijn nogal wat dll’s verwijderd uit System32: zo’n 25951 bestanden.

 • drt.dll (gedistribueerde routeringstabel)
 • drtprov.dll (aanbieders van gedistribueerde routeringstabellen)
 • drttransport.dll (aanbieders van gedistribueerd routeringstabeltransport)
 • Groupinghc.dll (helperklasse voor groeperen)
 • P2P.dll (peer-to-peer-groepering)
 • P2PGraph.dll (peer-to-peer-grafieken)
 • p2pnetsh.dll (peer-to-peer NetSh-helper)
 • p2psvc.dll (peer-to-peer-services)
 • pnrpauto.dll (PNRP Auto Service-dll)
 • Pnrphc.dll (PNRP-helperklasse)
 • pnrpnsp.dll (PNRP-naamruimteprovider)
 • pnrpsvc.dll (PNRP-service-Dll)

Als gevolg hiervan zijn ook de volgende services verwijderd:

 • Peer-naamresolutieprotocol
 • Peer-netwerkgroepering
 • Peer Networking-identiteitsmanager

Microsoft vindt mogelijk dat dergelijke functies niet zo belangrijk zijn in de komende Windows 11 versie 23H2. Wanneer dat gebeurt, zal de volgende grote Windows-uitgave, doorgaans Windows 12 genoemd, deze P2P functies ook missen.

Windows 11 Verwijdert P2p Netwerken

Terwijl Microsoft updates voor Windows 11 blijft uitrollen. Blijft het voor het bedrijf van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen beveiliging en innovatie op het gebied van P2P-netwerken. Ook al heeft het verbeterde beveiligingsmaatregelen nodig zijn om gebruikers te beschermen. Het is absoluut noodzakelijk om de groei en ontwikkeling van P2P-netwerken, niet te onderdrukken. Zij spelen een cruciale rol bij het faciliteren van gedecentraliseerd delen van bestanden en samenwerking tussen gebruikers. 

P2P-netwerkontwikkelaars en Microsoft moeten nauw samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken. Zij dienen oplossingen te vinden die de naadloze ontwikkeling van P2P-netwerken in het Windows 11 platform mogelijk maken. Door een omgeving te bevorderen die innovatie aanmoedigt en de noodzakelijke tools en middelen biedt, kan Microsoft ervoor zorgen dat P2P-netwerken blijven bloeien en evolueren. Dat zal zowel gebruikers als ontwikkelaars ten goede komen.