Als Windows 10 niet correct werkt, kunt u het SFC opdrachtregel programma gebruiken om beschadigde of ontbrekende systeembestanden te herstellen.

nbsp

Gebruik SFC

Wanneer u willekeurige fouten begint op te merken, of problemen ondervind tijdens het opstarten. Wanneer Windows componenten niet werken zoals ze zouden moeten op uw computer, is de kans groot dat een of meer systeembestanden zijn verwijderd of beschadigd zijn geraakt.

Ook al levert Windows 10 goed werk door bestanden te beschermen die nodig zijn om uw pc correct te laten werken. Toepassingen, stuurprogramma’s of zelfs Windows Update, kunnen soms de oorzaak zijn van systeeminstabiliteit. Net als in eerdere versies bevat Windows 10 voor deze situaties de System File Checker (SFC). Dat is een klein maar krachtig opdrachtregel programma, dat de integriteit kan scannen en elk beschadigd of ontbrekend beveiligd systeembestand kan vervangen door een bekende goede versie.

Wat gaan we doen

In dit Windows 10 artikel zullen we u door de stappen leiden om systeembestandscontrole (SFC) te gebruiken. Hierdoor kunt u beschadigde systeembestanden automatisch te herstellen terwijl u het besturingssysteem gebruikt. U kunt het offline gebruiken met behulp van Geavanceerd opstarten en handmatig wanneer SFC het probleem niet kan herstellen.

Eerst een herinnering

Voordat u begint, is het belangrijk om op te merken dat u wijzigingen in uw systeem aanbrengt. Het wordt daarom aanbevolen om een volledige back-up te maken of een systeemherstelpunt te maken voor het geval er iets misgaat dan kunt u het terugdraaien.

Systeembestanden scannen en repareren op Windows 10

Met de volgende opdracht wordt een volledige scan van de beveiligde systeembestanden op uw computer uitgevoerd en worden alle bestanden die problemen veroorzaken, hersteld terwijl Windows 10 actief is.

 • Gebruik de Windows-toets + X sneltoets om het Power User menu te openen en selecteer Command Prompt (Admin), aangezien u beheerdersrechten nodig heeft om SFC uit te voeren.
 • Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk op Enter:
sfc /scannow
nbsp

Berichten die op het scherm verschijnen

 • Zodra de scan is voltooid, kunt u een van de volgende berichten zien:
  • Windows Resource Protection heeft geen integriteitsschendingen gevonden: dit geeft aan dat uw systeem geen ontbrekende of beschadigde bestanden heeft.
  • Windows Resource Protection kon de gevraagde bewerking niet uitvoeren: dit bericht betekent dat er een probleem was tijdens de scan en dat een offline scan vereist is.
  • Windows Resource Protection heeft corrupte bestanden gevonden en met succes gerepareerd. Details zijn opgenomen in het CBS.Log% WinDir% \ Logs \ CBS \ CBS.log: u krijgt dit bericht wanneer SFC het probleem heeft kunnen oplossen. Nu kunt u verder gaan of u kunt de logboeken bekijken voor meer details.
  • Windows Resource Protection heeft corrupte bestanden gevonden, maar kon sommige ervan niet herstellen. Details zijn opgenomen in de CBS.Log% WinDir% \ Logs \ CBS \ CBS.log: in dit geval moet u de beschadigde bestanden handmatig herstellen.

Tip: u kunt de opdracht drie keer uitvoeren om alle problemen op te lossen.

Zo kunt u de details van een SFC scan bekijken

Om de details te zien van een systeembestandscontrole die is opgeslagen in het CBS.Log bestand, moet u een leesbare kopie op uw bureaublad maken:

 1. Gebruik de Windows-toets + X sneltoets om het Power user start menu te openen en selecteer Command Prompt als Administrator.
 2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfclogs.txt"
nbsp
 • Open de sfclogs.txt op het bureaublad met Kladblok. Het bestand bevat alle details van de gescande systeembestanden en informatie voor bestanden die niet konden worden gerepareerd.
nbsp

Opmerking: Details voor SFC scans zijn alleen beschikbaar wanneer u een scan uitvoert in Windows, niet wanneer u een offline scan uitvoert via de opdrachtprompt.

Systeembestanden offline scan en repareren in Windows 10

Soms worden beveiligde systeembestanden die moeten worden gerepareerd, in het geheugen geladen terwijl Windows 10 actief is. Als dit het geval is, kunt u SFC offline uitvoeren om uw computer te repareren.

Werkwijze

 1. Gebruik de Windows-toets + I sneltoets om de app Instellingen te openen.
 2. Klik op Bijwerken en beveiliging.
 3. Klik op Systeemherstel.
 4. Klik onder Geavanceerd opstarten op Nu opnieuw opstarten.
nbsp
 • Klik op Problemen oplossen.
 • Klik op Geavanceerde opties.
 • Klik op Command Prompt om uw computer alleen op te starten met Command Prompt.
nbsp
 • Bij het opnieuw opstarten wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om door te gaan.
 • Telkens wanneer u SCF buiten Windows moet uitvoeren, moet u het hulpprogramma precies vertellen waar de Windows-installatiebestanden zich bevinden. Typ op de opdrachtprompt de volgende opdracht om de locatie van de Windows- en door het systeem gereserveerde partities te begrijpen.
wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description
nbsp
 • Typ de volgende opdracht en druk op Enter:
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\Windows
nbsp

Opmerking: We gebruiken de schakeloptie / offbootdir om de stationsletter van de door het systeem gereserveerde partitie op te geven. In dit geval is dat C en de schakeloptie / offwindir geeft de locatie van de Windows bestanden aan, in dit geval D: \ Windows.

Letop

Houdt u er rekening mee dat wanneer u de computer opstart met de opdrachtprompt, de stationsletters kunnen verschillen. U moet daarom de opdracht, wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description gebruiken. Als u echter met Windows 10 werkt, is D: meestal de stationsletter voor de installatie. Letter C: is de partitie dat door het systeem is gereserveerde .

 • Zodra de scan is voltooid, sluit u de opdrachtprompt.
 • Klik op Doorgaan om af te sluiten en terug te gaan naar Windows 10.

Zo kunt u systeembestanden handmatig herstellen in Windows 10

Als de systeembestandscontrole een of meer bestanden niet kan herstellen, moet u deze handmatig herstellen.

Open het sfclogs.txt bestand om te bepalen welke de beschadigde bestanden zijn, zoek uit waar ze thuishoren door eenvoudig naar bestanden te zoeken. U kunt ook gebruik maken van uw favoriete internetzoekmachine voor meer details. Volg daarna de onderstaande instructies op om het beschadigde bestand te vervangen.

Tip: u kunt bekende goede kopieën van systeembestanden vinden op een andere computer met dezelfde versie van het besturingssysteem als die op uw pc.

 • Gebruik de sneltoets Windows-toets + X om het menu Power User te openen en selecteer Command Prompt (Administrator) .
 • Zorg ervoor dat u eigenaar wordt van het beschadigde systeembestand. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk op Enter:
takeown /f C:\Path-and-File-Name

Opmerking: Vervang C: \ Path-and-File-Name door het pad en de naam van het beschadigde bestand. Bijvoorbeeld C: \ Windows \ System32 \ appraiser.dll.

 • Geef de beheerder volledige toegang tot het beschadigde bestand met de volgende opdracht en druk op Enter:
icacls C:\Path-and-File-Name /Grant Administrators:F
 • Vervang het betreffende bestand door een goede kopie met de volgende opdracht en druk op Enter:
copy C:\Path-SOURCE-and-File-Name C:\Path-DESTINATION-and-File-Name

Opmerking: U moet C: \ Path-SOURCE-en-File-Naam vervangen door het bron pad en de bestandsnaam van het bekende goede bestand. Ook moet u C: \ Path-DESTINATION-en-File-Naam vervangen door het bestemming pad en de naam van het beschadigde bestand. Hier is een voorbeeld: copy D:\Files\appraiser.dll C: \ Windows\System32\appraiser.dll.

 • Typ Ja en druk op Enter om het overschrijven te bevestigen.
nbsp

Nadat u het bestand hebt vervangen, typt u de opdracht  SFC /verifyonly en drukt u op Enter, in de opdrachtprompt om de integriteit van alle systeembestanden te verifiëren. Zo kunt u zien of het probleem is verholpen. Als u maar een paar bestanden hebt gerepareerd, kunt de integriteit van elk bestand testen door de opdracht

sfc /VERIFYFILE=C:\Path-and-File-Name te gebruiken.

Bijvoorbeeld: sfc /VERIFYFILE=C:\Windows\System32\kernel32.dll.

Tot slot

Houd er rekening mee dat u niet beperkt bent tot het gebruik van dit hulpprogramma op Windows 10. SFC is een opdrachtregelprogramma dat beschikbaar is in eerdere versies van het besturingssysteem. Mogelijk vindt u verschillende functies, afhankelijk van de versie die u gebruikt. Gebruik de sfc /? in de opdracht prompt (Administrator). Dat is de opdracht om de functies weer te geven die voor u beschikbaar zijn. Wanneer u hierna nog steeds problemen ondervindt probeer dan ons artikel “DISM gebruiken voor herstel van Windows 10“.