Ook met Windows 10 kunt u deze instructies volgen

Binnen Windows 11 kunt u services beheren. In dit Windows 11 artikel laten we u vier manieren zien om deze taak succesvol te voltooien.

Systeemservices Beheren in Windows 11

Wat u moet weten

Windows-service

Een Windows-service, vaak afgekort tot service, is binnen het Windows en Windows Server besturingssysteem een computerprogramma dat op de achtergrond werkt. Het principe is vergelijkbaar met een daemon onder Unix.

Windows-services kunnen zo worden ingesteld dat zij starten wanneer Windows is opgestart. Dat gebeurt op de achtergrond en ze blijven draaien zo lang het besturingssysteem actief is. Een service kan ook handmatig of door een gebeurtenis worden gestart.

Een service draait onder een van de volgende gebruikersaccounts: Systeem, Netwerkservice en Lokale service.

Werking

Windows-services zijn de ruggengraat van Windows en werken als tussenlaag voor hardware en softwareniveaus. Een voorbeeld hiervan is de Plug en Play service, zonder deze service kan de hardware geen software benaderen en omgekeerd.

De daadwerkelijke uitvoering van de Service is afhankelijk van de omgeving, zoals welke Windows versie, 32 bits of 64 bits systeem.

Services communiceren niet rechtstreeks met de gebruiker, ze hebben zelf geen gebruikersinterface. Vaak zijn er afzonderlijke programma’s voor het configureren en besturen van een service. In Windows zijn de meeste van deze programma’s gegroepeerd in het configuratiescherm.

Beheer

Services kunnen worden beheerd met behulp van de module Services.msc binnen de Microsoft Management Console. Geavanceerde opties zoals het maken, verwijderen en definiëren van de afhankelijkheden van services kan via het opdrachtregelprogramma sc.exe. Dit is opgenomen in de standaardinstallatie van Windows sinds Windows XP of Windows Server 2003, en latere Windows-versies.

Het kan worden geïnstalleerd met behulp van de Resource Kit.


In Windows 11 worden services meestal aangeduid als essentiële programma’s die op de achtergrond worden uitgevoerd om het systeem en de toepassingen te laten werken. Met de bedoeling dat de bijbehorende functies zoals: afdrukken, netwerken, authenticatie, naar behoren functioneren.

Het systeem beheert services automatisch, maar soms moet u één of meer services handmatig beheren. Dit om problemen met een toepassing of Windows-functies op te lossen, of wanneer u een programma services handmatig moet beheren.

Welke reden u ook heeft, Windows 11 bevat meerdere manieren om services te starten, stoppen, in- of uitschakelen met behulp van de Services app, Taakbeheer, PowerShell en Command Prompt.

Wat gaan we doen

In dit Windows 11 artikel laten we u de verschillende manieren zien om een ​​systeem of service te starten, te stoppen, in- of uit- te schakelen.

 • Services beheren met Services in Windows 11;
 • Taakbeheer gebruiken voor het beheren van Services in Windows 11;
 • De Opdracht prompt gebruiken voor het beheren van Services in Windows 11;
 • Services beheren met PowerShell op Windows 11.

Services beheren met Services op Windows 11

Als u de eenvoudigste manier wilt om een ​​service op Windows 11 te stoppen, starten, uitschakelen of inschakelen, kunt u de app Services gebruiken.

Een service stoppen

Gebruik deze stappen om een ​​service op Windows 11 te stoppen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Services en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.
 3. Dubbelklik op de service om te stoppen.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Hierna klikt u op de knop Stoppen.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Vervolgens klikt u op de knop Toepassen.
 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, zou de service moeten stoppen. Als de service niet stopt, probeert u mogelijk een kritieke service te stoppen die nodig is om het systeem correct te laten werken.

Start een service

Gebruik deze stappen om een ​​service op Windows 11 te starten:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Services en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.
 3. Dubbelklik op de service om te starten.
Services app selecteer service
 • Vervolgens klikt u op de knop Starten.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Hierna klikt u op de knop Toepassen.
 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, zou de service onmiddellijk moeten beginnen.

Een service uitschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service uit te schakelen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Services en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.
 3. Dubbelklik op de service die u wilt uitschakelen.
Services app selecteer service
 • Eerst klikt u op de knop Stoppen; indien van toepassing.
 • Selecteer in het vervolg keuzemenu Opstarttype de optie Uitgeschakeld.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Hierna klikt u op de knop Toepassen.
 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de service niet langer op het apparaat uitgevoerd nadat de computer opnieuw is opgestart. Als u op de knop Stoppen klikt, stopt de service onmiddellijk.

Een service inschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service op Windows 11 in te schakelen met behulp van de Services app:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Services en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.
 3. Dubbelklik op de service die u wilt inschakelen.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Selecteer hoe u de service wilt starten:
  • Automatisch: start de service automatisch tijdens het starten.
  • Automatisch (vertraagde start): start de service automatisch, maar nadat het systeem is geladen.
  • Handmatig: Hiermee kunnen gebruikers de service handmatig starten of via een andere service die de gebruiker probeert te starten.
  • Uitgeschakeld: houdt de service gestopt, ongeacht of deze nodig is of niet.
 • Hierna klikt u op de knop Toepassen.
 • Vervolgens klikt u op de knop Starten.
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Tenslotte klikt u op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de service ingeschakeld nadat de computer opnieuw is opgestart. Als u de service onmiddellijk wilt uitvoeren, moet u ook op de knop Starten klikken.

U kunt ook met de rechtermuisknop op de service klikken en de staat selecteren. Of u kunt de service kiezen en de actie: starten, stoppen, pauzeren of herstarten, vanaf de opdrachtbalk bovenaan de app.

Taakbeheer gebruiken voor het beheren van Services in Windows 11

Op Windows 11 bevat Taakbeheer het tabblad Services waarmee u services kunt beheren.

Gebruik deze stappen om een ​​service te stoppen of opnieuw te starten via Taakbeheer:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Taakbeheer en klik op het bovenste resultaat om de app te openen.

Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op de knop Start klikken en Taakbeheer selecteren. Of gebruik de sneltoets Ctrl + Shift + Esc om de app te openen.

 • Hierna klikt u op het tabblad Services.
 • Met de rechtermuisknop klikt u op de service en selecteer de actie:
  • Starten.
  • Stoppen.
  • Herstarten.
Systeemservices Beheren in Windows 11

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de service gestart, gestopt of opnieuw gestart, afhankelijk van de door u geselecteerde optie.

Houd er bij het gebruik van Taakbeheer rekening mee dat u de service niet kunt uitschakelen of configureren om automatisch te starten.

De Opdracht prompt gebruiken voor het beheren van Services in Windows 11

U kunt de opdrachtprompt ook gebruiken met de opdrachten “net” (legacy) en “sc” (modern) om services op uw computer uit te schakelen, in te schakelen, te stoppen of te starten.

Een service stoppen

Gebruik deze stappen om een ​​service van een app of Windows 11 met de opdrachtprompt te stoppen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
sc queryex state=all type=service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service met de opdrachtprompt te stoppen en druk op Enter :
net stop "SERVICE-NAAM"

Vervang in de opdracht “SERVICE-NAAM” voor de naam van de service. De aanhalingstekens zijn alleen nodig als er een spatie in de naam staat.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt voorkomen dat de printerspooler de servicenaam gebruikt in Windows 11:

net stop "spooler"
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende (andere) opdracht om een ​​service te stoppen (Optioneel) en druk op Enter:
sc stop "spooler"

Nadat u de stappen hebt voltooid, stopt de opdracht Opdrachtprompt de Windows 11 of app service.

Start een service

Gebruik deze stappen om de opdrachtprompt te gebruiken om een ​​service te starten:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
sc queryex state=all type=service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service te starten met de opdrachtprompt en druk op Enter:
net start "SERVICE-NAAM"

Vervang in de opdracht “SERVICE-NAAM” voor de naam van de service.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de printerspooler gestart met de servicenaam in Windows 11:

net start "spooler"
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende (andere) opdracht om een ​​service te starten (Optioneel) en druk op Enter:
sc start "spooler"

Nadat u de stappen hebt voltooid, start de opdracht de service op uw computer.

Een service uitschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service op Windows 11 met opdrachten uit te schakelen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
sc queryex state=all type=service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service uit te schakelen met de opdrachtprompt en druk op Enter:
sc config "SERVICE-NAAM" start=disabled

Vervang in de opdracht “SERVICE-NAAM” voor de naam van de service. De aanhalingstekens zijn alleen nodig als er een spatie in de naam staat.

In dit voorbeeld wordt de printerspooler uitgeschakeld met de servicenaam in Windows 11:

sc config "spooler" start=disabled
Systeemservices Beheren in Windows 11

Opmerking: Wanneer u de optie Uitschakelen in Windows 11 gebruikt, wordt de huidige status van de service niet gestopt. Als u onmiddellijk wilt stoppen, kunt u de computer opnieuw opstarten of de service stoppen met de volgende opdracht.

 • (Optioneel) Typ de volgende opdracht om een ​​service te stoppen en druk op Enter:
sc stop "SERVICE-NAAM"

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de opdracht Opdrachtprompt uitgeschakeld op Windows 11.

Een service inschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service met opdrachtprompt in te schakelen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar Opdrachtprompt, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
sc queryex state=all type=service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service in te schakelen en druk op Enter:
sc config "SERVICE-NAAM" start=auto

Vervang in de opdracht “SERVICE-NAAM” voor de naam van de service.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de printerspooler ingeschakeld:

sc config "spooler" start=auto
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • U typt de volgende opdracht om een ​​service te starten met de optie “Handmatig” (Optioneel) en druk op Enter:
sc config "SERVICE-NAAM" start=demand
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service te starten met de optie “Automatisch vertraagd” (Optioneel) en druk op Enter:
sc config "SERVICE-NAAM" start=delayed-auto
 • U typt de volgende opdracht om een ​​service onmiddellijk te starten (Optioneel) en druk op Enter:
sc start "SERVICE-NAAM"

Nadat u de stappen hebt voltooid, start de service onmiddellijk.

Services beheren met PowerShell op Windows 11

Als u een script moet maken of opdrachten moet gebruiken, kunt u met PowerShell ook systeem en app services beheren.

Een service stoppen

Gebruik deze stappen om een ​​service met PowerShell te stoppen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
Get-Service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service op Windows 11 te stoppen en druk op Enter:
Stop-Service -Name "SERVICE-NAAM"

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de service om te stoppen. Als u de weergavenaam van de service wilt gebruiken, vervangt u deze -Namedoor -DisplayName en geeft u de servicenaam op.

Voorbeeld

Dit voorbeeld stopt de printerspooler op Windows 11:

Stop-Service -Name "spooler"
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende variant van de opdracht om ook een service te stoppen (Optioneel) en druk op Enter :
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -Status stopped

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de service om te stoppen.

 • U typt de volgende opdracht om een ​​service die resulteert in afhankelijkheidsfouten geforceerd te stoppen met behulp van de vorige opdrachten (Optioneel) en druk op Enter:
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -Force

Nadat u de stappen hebt voltooid, stopt de PowerShell opdracht de Windows 11 of app service.

Start een service

Gebruik deze stappen om een ​​service op Windows 11 met PowerShell te starten:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
Get-Service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service op Windows 11 met PowerShell te starten en druk op Enter :
Start-Service -Name "SERVICE-NAAM"

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de te starten service.

Met deze opdracht start u de printerspooler service op Windows 11:

Start-Service -Name "spooler"
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende variant van de opdracht om ook een service te starten (Optioneel) en druk op Enter:
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -Status running

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de te starten service.

Nadat u de stappen hebt voltooid, start de opdracht de service onmiddellijk.

Een service uitschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service uit te schakelen met PowerShell opdrachten:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
Get-Service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service te stoppen en druk op Enter:
Stop-Service -Name "SERVICE-NAAM"

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de service om te stoppen. Als u de weergavenaam van de service wilt gebruiken, vervangt u deze -Namedoor -DisplayNameen geeft u de servicenaam op.

Voorbeeld

Dit voorbeeld stopt de printerspooler op Windows 11:

Stop-Service -Name "spooler"
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service op Windows 11 uit te schakelen en druk op Enter :
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -Status stopped -StartupType disabled

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de service die moet worden uitgeschakeld. U kunt ook de -DisplayName optie gebruiken in plaats van -Name de weergavenaam van de service te gebruiken.

In dit voorbeeld wordt de printerspoolerservice uitgeschakeld:

Set-Service -Name "spooler" -Status stopped -StartupType disabled
Systeemservices Beheren in Windows 11

Let op: De service MOET al gestopt zijn (status Stopped); anders krijgt u een foutmelding.

 • Typ de volgende opdracht om de service uit te schakelen zonder deze onmiddellijk te stoppen (Optioneel) en druk op Enter:
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -StartupType disabled

Nadat u de stappen hebt voltooid, schakelt PowerShell de opgegeven service uit.

Een service inschakelen

Gebruik deze stappen om een ​​service met PowerShell op Windows 11 in te schakelen:

 1. Open Menu Start Systeemservices Beheren in Windows 11.
 2. Zoek naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.Systeemservices Beheren in Windows 11
 3. Typ de volgende opdracht om de beschikbare services te bekijken en druk op Enter:
Get-Service
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om een ​​service in te schakelen en druk op Enter:
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -Status running -StartupType automatic

Wijzig in de opdracht “SERVICE-NAAM” met de naam van de service die moet worden ingeschakeld. U kunt ook de -DisplayNameoptie gebruiken in plaats van -Name de weergavenaam van de service te gebruiken. In dit geval kunt u mogelijk de weergaveoptie -DisplayName gebruiken. De opdracht kan u echter vragen om de naam van de service in te voeren, wat een extra stap toevoegt aan het algehele proces.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de printerspoolerservice ingeschakeld:

Set-Service -Name "spooler" -Status running -StartupType automatic
Systeemservices Beheren in Windows 11
 • Typ de volgende opdracht om de service in te schakelen zonder deze onmiddellijk te starten (Optioneel) en druk op Enter:
Set-Service -Name "SERVICE-NAAM" -StartupType automatic

Nadat u de stappen hebt voltooid, schakelt de PowerShell opdracht de service in Windows 11 in.