Verwachte leestijd: 4 minuten

Doordat KPN en Glaspoort de tarieven voor het aanbieden van internet via hun glasvezelnetwerk verlagen kunnen Nederlandse huishoudens tot 200 miljoen euro per jaar gaan besparen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kpn Glasvezel Maakt Het Internet Goedkoper
Aanleg glasvezel in Uden 2010 | Bron: BD.nl

KPN en Glaspoort, een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG. Onlangs hebben zij voorgesteld om de tarieven te verlagen voor derde partijen die hun glasvezelnetwerk willen gebruiken om internetdiensten aan te bieden. De tarieven zouden de komende acht jaar 10 tot 30 procent omlaag gaan.

Vandaag publiceerde de ACM een ontwerpbesluit, na een onderzoek dat twee jaar geleden begon. De ACM maakte zich zorgen over de huidige prijzen. Die zouden ervoor kunnen zorgen dat concurrenten niet makkelijk tot de markt zouden kunnen toetreden.

Volgens de ACM kunnen de nieuwe toezeggingen van KPN en Glaspoort leiden tot “meer concurrentie op prijs en snelheid, waardoor het voor huishoudens aantrekkelijker wordt om voor sneller internet te kiezen”. De prijsverlagingen kunnen er volgens de toezichthouder voor zorgen dat huishoudens vanaf 2026 tot wel 200 miljoen euro per jaar zullen besparen. 

In de komende jaren zouden 80 procent van alle huishoudens moeten worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Providers die geen eigen netwerk hebben, kunnen daar ook gebruik van maken om hun diensten aan te bieden.

Toezeggingen 

KPN en Glaspoort hebben een aantal toezeggingen gedaan aan de ACM. Zo zou de ODF toegang tot alle adressen binnen het glasvezelnetwerk landelijk worden verlaagd van 18,56 euro naar 16,56 euro. ODF staat voor optical distribution frame en is een term die wordt gebruikt voor de glasvezel tussen de straatkast en de woning. 


Wat u moet weten

In de telecommunicatie is een distributieframe een passief apparaat dat kabels beëindigt, waardoor willekeurige verbindingen kunnen worden gemaakt.

Het Main Distribution Frame (MDF) op een telefooncentrale beëindigt bijvoorbeeld de kabels die naar abonnees leiden aan de ene kant en kabels die leiden naar actieve apparatuur. Zoals DSLAM’s en telefoonschakelaars, aan de andere kant. Service wordt aan een abonnee verleend door handmatig een twisted pair, een jumper draad genoemd, tussen de telefoonlijn en het relevante DSL- of POTS-lijncircuit te bedraden.

Kpn Glasvezel Maakt Het Internet Goedkoper
Schema: twisted pair

In broadcast engineering is een distributieframe een locatie binnen een apparaat ruimte waar alle signalen (audiovideo of gegevens) doorheen gaan, met de mogelijkheid om willekeurig bronnen en bestemmingen tussen studio’s en andere interne en externe punten te routeren en te verbinden. Verbindingen kunnen worden gesoldeerd of worden gemaakt met behulp van aansluitklemmen. Omdat het frame live uitzendsignalen kan bevatten, kan het worden beschouwd als onderdeel van de luchtketen.

Kpn Glasvezel Maakt Het Internet Goedkoper

In datacommunicatie herbergt een gebouwverdeelframe (BDF) dataswitches, en dergelijke.


Nog een toezegging is het verlagen van het VULA tarief. VULA is een virtueel ontbundelde toegang naar straatkasten voor andere aanbieders. Dat tarief wordt met tien tot dertig procent verlaagd. 

De voorgestelde toezeggingen zullen acht jaar lang van toepassing zijn. KPN en Glaspoort behouden daarbij het recht om de tarieven nog aan te passen gebaseerd op de consumentenprijsinflatie (CPI). Daarop geldt echter een limiet van twee procent per jaar, of het dubbele daarvan wanneer de inflatie hoger uitvalt dan vier procent.

ACM bekijkt het besluit

Het ontwerpbesluit wordt nu bekeken door andere marktpartijen. Zij krijgen zes weken de tijd om daarop te reageren. De ACM zegt dat het hun reacties zal overwegen tijdens het besluitvormingsproces. 

De ACM heeft het voornemen om de toezeggingen bindend te verklaren, omdat deze de door de ACM voorziene marktrisico’s ondervangen.

Volgens de ACM mag de uitrol van glasvezel door de onzekerheid over de toegangstarieven niet onnodig vertraagd of belemmerd worden

Bron: RTL-nieuws