Verwachte leestijd: 6 minuten

U kunt vrijwel elke partitie verwijderen, behalve degene waaruit de installatie van Windows 10 bestaat. In dit Windows 10 artikel leert u drie tools te gebruiken om deze taak te voltooien.

Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10

Binnen Windows 10 is een partitie (of volume) een logische verdeling van de beschikbare ruimte op een fysiek opslagstation met een specifiek bestandssysteem en instellingen die het systeem aan de gebruiker presenteert als een apart station.

Omdat een schijf veel partities kan bevatten, die u soms opnieuw moet organiseren. Heeft Windows 10 meerdere tools om het proces te vergemakkelijken om de partities te verwijderen die u niet langer nodig hebt, om meer ruimte vrij te maken om de grootte van een andere partitie te vergroten. Of u kunt ook de beschikbare tools gebruiken om de opslag op te schonen om deze voor te bereiden met een ander partitieschema en bestandssysteem.

Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10

In dit Windows 10 artikel leiden we u door de stappen om een ​​partitie op een interne of externe schijf te verwijderen met Schijfbeheer, PowerShell en Opdrachtprompt.

 • Hoe verwijdert u een partitie met Schijfbeheer;
 • Hoe verwijdert u een partities met PowerShell;
 • Hoe verwijdert u een partitie met de Opdrachtprompt.

Waarschuwing: Als u deze instructies gebruikt, worden alle gegevens op de partitie gewist. Als u belangrijke bestanden heeft die u wilt behouden, is het raadzaam om eerst een ​​back-up van die gegevens te maken voordat u verder gaat.

Hoe verwijdert u een partitie met Schijfbeheer

Volg deze stappen om een ​​partitie (of volume) te verwijderen met Schijfbeheer:

 1. Open Configuratiescherm.
 2. Eerst klikt u op Systeembeheer.
 3. Vervolgens klikt u op Schijfbeheer.
 4. Selecteer het station met de partitie die u wilt verwijderen.
 5. Met de rechtermuisknop (alleen) klikt u op de partitie die u wilt verwijderen en selecteer de optie Volume verwijderen.
Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10
 • Tenslotte klikt u op de knop Ja om te bevestigen dat alle gegevens worden gewist.

Nadat u de stappen hebt voltooid, zijn de partitie en de inhoud ervan niet langer beschikbaar op de schijf, waardoor er ruimte beschikbaar is om een ​​andere partitie uit te breiden of de schijf met een nieuw schema te formatteren.

Hoe verwijdert u een partities met PowerShell

Op PowerShell hebt u ten minste twee verschillende methoden om een ​​partitie te verwijderen, inclusief het gebruik van de stationsletter of het partitie nummer met verschillende opdrachten.

Verwijder een partitie met een toegewezen station letter

Volg deze stappen om een ​​partitie te verwijderen waaraan een letter is toegewezen:

 1. Open Start.
 2. Scroll naar beneden, naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op Powershell en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om een ​​lijst met alle beschikbare partities te krijgen en druk op Enter:
Get-Volume
 • Typ de volgende opdracht om de partitie (en de inhoud ervan) te verwijderen en druk op Enter:
Remove-Partition -DriveLetter PARTITION-LETTER

Zorg ervoor dat u in het commando “PARTITION-LETTER” vervangt door de letter van de partitie die u wilt verwijderen.

Met deze opdracht wordt bijvoorbeeld de E partitie verwijderd:

Remove-Partition -DriveLetter E
Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10
 • Typ Y en druk op Enter om het verwijderen te bevestigen.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de partitie verwijderd en wordt de ruimte op de schijf weergegeven als niet toegewezen.

Verwijder partitie zonder een toegewezen station letter

Volg deze stappen om een ​​partitie te verwijderen die geen stationsletter heeft:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar PowerShell, klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om een ​​lijst met alle beschikbare stations te krijgen en druk op Enter:
Get-Disk
 • Typ de volgende opdracht om een ​​lijst te krijgen van alle beschikbare partities op de schijf en druk op Enter:
Get-Partition -DiskNumber DRIVE-NUMBER

Zorg ervoor dat u in het commando “DRIVE-NUMBER” vervangt door het nummer van de drive door de partitie die u wilt wissen (zie stap nr. 3).

Deze opdracht geeft bijvoorbeeld de partities van schijf 2 weer:

Get-Partition -DiskNumber 2
 • Typ de volgende opdracht om de partitie (en de inhoud ervan) te verwijderen en druk op Enter:
Remove-Partition -DiskNumber -PartitionNumber

Zorg ervoor dat u in het commando “DRIVE-NUMBER” en “PARTITION-NUMBER” vervangt door het nummer van de drive en partitie die u wilt verwijderen.

Met deze opdracht wordt bijvoorbeeld partitie nummer 1 in station 2 verwijderd:

Remove-Partition -DiskNumber 1 -PartitionNumber 2
Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10
 • Typ Y en druk op Enter om het verwijderen te bevestigen.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wist de opdracht de partitie van de harde schijf die u in de opdracht hebt opgegeven.

Hoe verwijdert u een partitie met de Opdrachtprompt

Als alternatief kunt u ook de DiskPart opdrachtregel met opdrachtprompt gebruiken om een ​​opslag partitie op ten minste twee verschillende manieren te verwijderen.

Verwijder partitie met volume commando

Volg deze stappen om snel een partitie te verwijderen met de opdracht volume:

 1. Open Start met de rechtse muisknop.
 2. Klik op opdrachtprompt, Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om diskpart te starten en druk op Enter:
diskpart
 • Typ de volgende opdracht om een ​​lijst met alle beschikbare volumes te krijgen en druk op Enter:
list volume
 • Typ de volgende opdracht om het volume te selecteren dat u wilt verwijderen en druk op Enter:
select volume VOLUME-NUMBER

Zorg ervoor dat u in de opdracht “VOLUME-LETTER” vervangt door de letter van het volume dat u wilt verwijderen.

Met deze opdracht wordt bijvoorbeeld het volumenummer 4 verwijderd:

select volume 4
 • Typ de volgende opdracht om het volume van de schijf te verwijderen en druk op Enter:
delete volume
Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10

Nadat u de stappen hebt voltooid, zijn het volume en de bijbehorende gegevens niet langer beschikbaar op de schijf.

Verwijder partitie met partitie commando

Volg deze stappen om een ​​specifieke opslag partitie met een variant van het DiskPart commando te verwijderen:

 1. Open Start met de rechtse muisknop.
 2. Klik op opdrachtprompt, Als administrator uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht om diskpart te starten en druk op Enter:
diskpart
 • Typ de volgende opdracht om een ​​lijst met alle beschikbare stations te krijgen en druk op Enter:
list disk
 • Typ de volgende opdracht om het station te selecteren met de partitie die u wilt verwijderen en druk op Enter:
select disk DRIVE-NUMBER

Zorg ervoor dat u in de opdracht DRIVE-NUMBER vervangt door het nummer van de drive door de partitie die u wilt verwijderen.

Deze opdracht selecteert bijvoorbeeld het schijfnummer 2:

select disk 2
 • Typ de volgende opdracht om alle beschikbare partities op de schijf weer te geven en druk op Enter:
list partition
 • Typ de volgende opdracht om de partitie te selecteren die u wilt verwijderen en druk op Enter:
select partition PARTITION-NUMBER

Zorg ervoor dat u in het commando “PARTITION-LETTER” vervangt door de letter van de partitie die u wilt verwijderen.

Met deze opdracht wordt bijvoorbeeld het partitie nummer 1 verwijderd:

select partition 1
 • Typ de volgende opdracht om de partitie van de schijf te verwijderen en druk op Enter:
delete partition
Zo Verwijdert U Een Partitie in Windows 10

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de partitie van de schijf gewist, waardoor er ruimte beschikbaar komt om een ​​nieuwe partitie met een ander bestandssysteem te maken of een ander volume uit te breiden.