Europa komt dichter bij de invoering van AI-regelgeving. Want wie heeft er nu niet ChatGPT of de chat in Bing geprobeerd? Volgens de EU moet er regelgeving voor het gebruik van AI. Deze regelgeving moet vooral gaan gelden voor de grote tech bedrijven zoals Google en Microsoft.

Europese Unie is Stap Dichterbij Ai Regels

Na vandaag is de EU een stap dichter bij de implementatie van regelgeving voor kunstmatige intelligentie (AI). Plannen voor een nieuw AI-kader zijn door de Europese Commissie onthult.

Alle voorgestelde regels hebben tot doel een betrouwbare en verantwoorde omgeving te creëren voor de ontwikkeling en inzet van AI in de hele Europese Unie (EU). Het kader beoogt een evenwicht te vinden tussen innovatie en groeimogelijkheden en de bescherming van fundamentele rechten en waarden.

De nieuwe AI-richtlijnen maken deel uit van een pakket maatregelen. Waaronder investeringen in onderzoek en innovatie, maar ook een herziening van het aansprakelijkheidskader en veiligheidskader voor AI. De regelgeving is gebaseerd op de bestaande EU-verordening inzake gegevensbescherming, de AVG. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat AI wordt ontwikkeld en gebruikt op een manier die iedereen ten goede komt.

De plannen voor het Europese AI raamwerk

Dat betekent dat er een verbod komt op AI-systemen die als een hoog risico worden beschouwd. Hier onder vallen zaken zoals AI bij medische diagnoses of aanwerving beslissingen. Aan deze systemen zullen strenge eisen worden gesteld, zoals menselijk toezicht en transparantie. Andere AI systemen met een hoog risico, zoals die worden gebruikt in transport of energiebeheer, vereisen specifieke certificering en testen. Pas daarna kunnen ze in gebruik worden genomen.

Europese Unie is Stap Dichterbij Ai Regels

In de richtlijnen wordt ook voorgesteld om een Europese AI-raad op te richten om toezicht te houden op de implementatie van AI projecten. Er wordt een kader opgesteld om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met ethische overwegingen. Dit college zal bestaan uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Daarbij zal het nauw samenwerken met het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Daarnaast is de regelgeving bedoeld om meer transparantie rond AI-systemen te bieden, met verplichte labeling voor AI-aangedreven producten en diensten. In de richtlijnen staan ook eisen voor de toestemming van de gebruiker en het recht op toegang tot en correctie van gegevens die door AI-systemen worden gebruikt.

Europese AI-alliantie

Ook stelt het kader de oprichting voor van een Europese AI alliantie om de dialoog en samenwerking tussen belanghebbenden aan te moedigen. Belanghebbende zijn onder meer de industrie, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld. De alliantie zal ervoor zorgen dat AI wordt gebruikt en ontwikkeld op een manier die de samenleving als geheel ten goede komt.

Europese Unie is Stap Dichterbij Ai Regels

Met de voorgestelde regelgeving is een belangrijke stap gezet op weg naar een verantwoorde en betrouwbare AI-omgeving in Europa. De richtlijnen zijn bedoeld om innovatie te bevorderen. Tegelijkertijd moet het ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling en toepassing van AI de fundamentele rechten en waarden worden geëerbiedigd. Het raamwerk zal bedrijven ook duidelijkheid en zekerheid bieden rond AI-regelgeving.

Het valt nog te bezien hoe de regelgeving zal worden ontvangen door de industrie en de lidstaten. Maar de voorstellen vormen een belangrijke mijlpaal in de lopende discussie over AI-regulering.