Heeft u problemen met een bepaalde schijf? Het kan een logisch probleem zijn dat kan worden opgelost met een paar opdrachten, wij vertellen u hoe in Windows 10.

Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10

Wat u moet weten

Diskpart is een command line disk partitionering hulpprogramma dat is opgenomen in Windows 2000 en hogere Microsoft besturingssystemen. Het is ter vervanging van zijn voorganger, fdisk. Het commando is ook beschikbaar in ReactOS.

Diskpart wordt gebruikt voor het partitioneren van interne harde schijven. Maar het kan ook verwijderbare media zoals flashstations formatteren.

Ook al is het theoretisch mogelijk om in Windows NT 4.0 / 2000 / XP op verwisselbare schijven te creëren zoals flash drives of geheugenkaarten, bijvoorbeeld tijdens de systeeminstallatie. De mogelijkheid om bijvoorbeeld de herstelconsole te formatteren, is volledig geblokkeerd. Er verschijnt een bericht: ‘Kan verwisselbare schijf niet formatteren‘. Microsoft heeft deze fout opgemerkt. En het blokkeerde volledig de mogelijkheid om partities te bekijken en te maken vanaf Windows Vista tot Windows 10.

De opdracht ondersteunt het gebruik van scripts om het gebruik ervan te automatiseren. Het volgende tekstbestand kan bijvoorbeeld worden geleverd diskpart om een ​​nieuwe partitie te maken:

create partition logical size=2048 assign letter=F

Hierdoor wordt een logische partitie van 2 GB gemaakt aan het begin van de vrije ruimte op de schijf en wordt deze de stations letter F: toegewezen, op voorwaarde dat aan de ruimte vereisten wordt voldaan.

De geïnstalleerde schijven en de bijbehorende volumes en / of partities kunnen worden bekeken met deze opdrachten:

list disk 
list volume
list partition

De ReactOS-versie is ontwikkeld door Lee Schroeder en is gelicentieerd onder de GPLv2.

Herstelconsole

Op de herstelconsole, die is opgenomen in alle Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, is er een diskpart commando dat aanzienlijk verschilt van het commando in het daadwerkelijke besturingssysteem. Het biedt alleen functionaliteit voor het toevoegen en verwijderen van partities, maar niet voor het instellen van een actieve partitie.


Wanneer in Windows 10, een externe schijf, USB-flashstation, SD kaart of secundaire schijf, niet meer werkt vanwege gegevensbeschadiging of een ander logisch probleem. Dan kan DiskPart helpen om alles correct te wissen en schoon te beginnen met een nieuwe partitie.

DiskPart is een verouderde opdrachtregel tool die is ontworpen om schijven, partities, volumes en virtuele schijven te beheren met behulp van de opdrachtprompt. Meestal werkt die beter dan andere Windows 10 tools, zoals Schijfbeheer en de functie Bestandsverkenner indeling.

Wat gaan we doen

In dit Windows 10 artikel zullen we u door de stappen leiden om de opdrachtregel hulpprogramma DiskPart te gebruiken om een ​​harde schijf op te schonen en te formatteren om gegevensbeschadiging en andere problemen op te lossen.

Belangrijk: Met deze instructies wordt alles op de geselecteerde schijf gewist, u kunt de wijzigingen niet ongedaan maken. Als de schijf nog steeds toegankelijk is, dan is het raadzaam een ​​back-up van de gegevens te maken voordat u doorgaat. Als u meerdere schijven op uw apparaat hebt aangesloten, is het raadzaam deze los te koppelen om te voorkomen dat u het verkeerde apparaat selecteert.

Schijfproblemen oplossen met DiskPart in Windows 10

Volg deze stappen om DiskPart te gebruiken om problemen met opslagstations op Windows 10 op te lossen:

 1. Met de Rechtse muisknop opent u menu Start.
 2. Eerst klikt op de opdrachtprompt, gebruik de optie Als administrator uitvoeren.
 3. De volgende opdracht typt u om DiskPart uit te voeren en druk op Enter:
diskpart
 • Typ de volgende opdracht om alle actieve schijven weer te geven en druk op Enter:
list disk
 • De volgende opdracht typt u om het station te selecteren dat u wilt opschonen en druk op Enter:
select disk DISK-NUMBER

Vervang in de opdracht DISK-NUMBER door het schijfnummer dat u wilt repareren, zoals het wordt weergegeven in de kolom “Schijf”. Als u deze stap niet correct uitvoert, kunt u het verkeerde station wissen. Ga voorzichtig verder.

 • De volgende opdracht typt u om de schijf te wissen en druk op Enter:
clean
Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10
 • Typ de volgende opdracht om te bevestigen dat het station nog steeds is geselecteerd en druk op Enter:
list disk

Opmerking: De uitvoer moet een asterisk (*) bevatten naast het geselecteerde station.

Maak een Partitie met Diskpart

 • De volgende opdracht typt u om een ​​nieuwe partitie te maken en druk op Enter:
create partition primary
Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10
 • Typ de volgende opdracht om de nieuwe primaire partitie te selecteren en druk op Enter:
select partition 1
 • De volgende opdracht typt u om de partitie actief te maken en druk op Enter:
active
 • Deze opdracht gebruikt u om de partitie te formatteren met het NTFS-bestandssysteem, stel een stations label in en druk op Enter :
format fs=FILE-SYSTEM label=DRIVE-LABEL quick

Vervang in de opdracht FILE-SYSTEM door de naam van het bestandssysteem dat u wilt gebruiken, zoals NTFS of FAT32, en vervang DRIVE-LABEL door de naam van het station zoals u het wilt laten verschijnen in Verkenner. 

Deze optie is sneller en is optioneel om een ​​format sneller uit te voeren. Als u echter niet zeker bent van de toestand van de schijf, kunt u de optie het beste overslaan. Houd er rekening mee dat het formatteren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf, lang kan duren.

Dit voorbeeld formatteert de drive met behulp van het NTFS-bestandssysteem en noemt de partitie “Backup:”

format fs=ntfs label=Data quick
Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10
 • Typ de volgende opdracht om een ​​letter toe te wijzen en het station beschikbaar te maken in Verkenner en druk op Enter:
assign letter=DRIVE-LETTER

Wijzig in de opdracht DRIVE-LETTER voor de letter die u wilt dat de drive gebruikt, die niet aan een ander apparaat is toegewezen.

In dit voorbeeld wordt de letter “Y” toegewezen:

assign letter=Y
Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10
 • Typ de volgende opdracht om DiskPart te beëindigen en druk op Enter:
exit
 • De volgende opdracht typt u om de opdrachtprompt te sluiten en druk op Enter:
exit
Diskpart Bij Schijfproblemen in Windows 10

Als u de stappen hebt voltooid en de schijf geen fysieke problemen heeft, zou deze nu beschikbaar moeten zijn via Verkenner en kunt u beginnen met het opslaan van bestanden erop.