Vergroot uw elementaire basis kennis

Verwachte leestijd: 8 minuten

Als u een nieuwe schijf hebt, dan is het essentieel om deze te formatteren om het voor te bereiden voor gebruik. In dit Windows 10 artikel laten we u zien hoe u deze taak in Windows 10 succesvol kunt voltooien.

Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

In Windows 10 is het bij het aansluiten van een nieuwe interne of externe harde schijf belangrijk om de tijd te besteden aan het formatteren; voordat u bestanden opslaat. U doet dit om ervoor te zorgen dat de schijf leeg is. Zodat deze werkt zoals u mag verwachten en geen malware bevat die de huidige installatie en bestanden zou kunnen schaden. Het is ook belangrijk om de schijf te formatteren om ervoor te zorgen dat deze de juiste instellingen gebruikt om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Partitioneren

Harddisks kunnen worden opgedeeld in meerdere partities. Daarvoor zijn diverse redenen denkbaar:

 • Gegevens zoals documenten kunnen zo worden gescheiden van het besturingssysteem, zodat het besturingssysteem makkelijker te vervangen is zonder gegevensverlies;
 • Partities zijn meestal nodig om meerdere besturingssystemen op één harddisk te installeren;
 • Partities zijn nodig als u meerdere bestandssystemen, zoals FAT en NTFS, naast elkaar wil gebruiken.
 • Sommige fabrikanten gebruiken een herstel partitie, zodat het apparaat terug te brengen is in de staat zoals het apparaat werd gekocht.

Er zijn diverse programma’s om harddisks te partitioneren. Bij het partitioneren kunnen de gegevens op de harddisk verloren gaan. Het is daarom zeer raadzaam om voor het partitioneren eerst een back-up te maken.

Formatteren

Telkens wanneer u een harde schijf formatteert, worden alle gegevens verwijderd. Omdat een deel van het proces het opschonen van de bestand systeemtabel is. Deze bevat de locaties van de bestanden die op de schijf zijn geschreven en die worden bijgehouden. Het proces definieert vervolgens het gebied waar bestanden worden opgeslagen en een compatibel bestandssysteem zoals: NTFS, FAT32 of exFAT, wordt toegepast om de nieuwe inhoud te ordenen. Het systeem zal de ‘oude’ gegevens blijven detecteren, maar het zal die informatie identificeren als beschikbare ruimte om nieuwe gegevens op te slaan.

Wat gaan we doen

Windows 10 bevat diverse methoden om een ​​harde schijf te formatteren. Het gebruik van Schijfbeheer is misschien wel één van de beste opties voor de meeste gebruikers.

In dit Windows 10 artikel leiden we u door de stappen om een ​​traditionele harde schijf of Solid State Drive (SSD) correct te formatteren. Ongeacht of deze al een partitie heeft of nooit is geïnitialiseerd.

 • Hoe kunt u een bestaande partitie formatteren met Schijfbeheer;
 • Partities maken en formatteren met Schijfbeheer.

In het kort

 • Open het computerbeheer door de Start te klikken. 
 • Klik op Configuratiescherm > Systeembeheer Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10
 • Dubbelklik dan op computerbeheer.
 • Selecteer in het linker deelvenster onder opslag de optie Schijfbeheer.
 • Met de rechtermuisknop klikt u op een niet toegewezen gebied op de harde schijf en selecteer vervolgens Nieuw eenvoudig volume.
 • Selecteer in de wizard Nieuw eenvoudig volume de optie volgende.
 • Voer de grootte in van het volume dat u in megabytes (MB) wilt maken of accepteer de maximale standaardgrootte en selecteer volgende.
 • Accepteer de standaard stations letter of kies een andere stations letter voor de partitie, en selecteer vervolgens volgende.
 • Voer in het dialoogvenster Partitie formatteren een van de volgende handelingen uit: Als u het volume nu niet wilt opmaken, selecteert u dit volume niet formatteren vervolgens klikt u op volgende.
 • Als u het volume met de standaardinstellingen wilt opmaken, klikt u op volgende.
 • Controleer uw keuzen en selecteer Voltooien.

Hoe kunt u een bestaande partitie formatteren met Schijfbeheer

Als u te maken hebt met een schijf die al een partitie heeft, kunt u de bestaande partitie formatteren om de bestanden te verwijderen en te beginnen met een schone opslag.

Volg deze stappen om een ​​partitie te formatteren met Schijfbeheer:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar Partities op de harde schijf maken en formatteren en klik op het bovenste resultaat om de console Schijfbeheer te openen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe harde schijf en selecteer de optie Formatteren.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10
 • Bevestig in het veld “Waardelabel” een nieuwe naam voor de opslag.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Bestandssysteem” en selecteer de optie NTFS; dat wordt aanbevolen voor Windows 10.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Grootte van toewijzingseenheid” en selecteer de optie Standaard.
 • Vink de optie Snel formatteren aan.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

Tip: De optie voor snel formatteren wist de schijf snel, maar controleert de schijf niet op problemen. Aan de andere kant, wanneer de optie niet wordt geselecteerd, wordt een volledig formaat uitgevoerd. Hierdoor niet alleen de schijf wordt schoongemaakt, maar wordt deze ook gecontroleerd op slechte sectoren. Het is een optie die afhankelijk van de grootte, vele uren kan duren. Maar het is een goede gewoonte om ervoor te zorgen dat de harde schijf in goede staat verkeert.


Uitleg: Cilinder, kop, sector

De oudste schijven kunnen geadresseerd worden met drie bytes, namelijk voor cilinder, kop en sector. In INT 0x13, functie 0x02 en 0x03 geeft men dan op:

Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

Dit biedt ruimte voor een schijf met 256 koppen, wat erg veel is, en 256 cilinders, wat spoedig erg weinig bleek te zijn. Daarom werd besloten bits van het cilindernummer bij de kop en de sector op te nemen:

Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

 • Schakel de optie Bestand en map compressie inschakelen uit.
 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Hierna klikt u nogmaals op de knop OK.

Nadat u de stappen hebt voltooid, formatteert het hulpprogramma de geselecteerde partitie op de schijf en kunt u beginnen met het opslaan van bestanden.

Partities maken en formatteren met Schijfbeheer

In het geval dat u een harde schijf hebt die nooit is gepartitioneerd en geformatteerd, zal deze niet verschijnen in Verkenner en moet u deze initialiseren, een nieuwe partitie maken en deze vervolgens formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

Meestal kunt u zien dat een harde schijf geen partitie heeft, omdat deze niet in Verkenner verschijnt en in Schijfbeheer als niet toegewezen ruimte.

Volg deze stappen om een ​​nieuwe harde schijf met onbewerkte ruimte op Windows 10 in te stellen:

 1. Open Start.
 2. Zoek naar Partities op de harde schijf maken en formatteren en klik op het bovenste resultaat om de console Schijfbeheer te openen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de harde schijf die is gemarkeerd als “Onbekend” en “Niet toegewezen” en selecteer de optie Schijf initialiseren.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

MBR Master Boot Record

MBR of wel Master Boot Record, bestaat al jaren bestaat en wordt hierdoor ook door alle besturingssystemen ondersteund. Helaas heeft het wel enkele nadelen. Het grootste nadeel is dat een schijf maximaal 2.19 Terabyte groot mag zijn.

Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegselmet binair voorvoegselafwijking
tussen Si
en binair
symboolnaamwaardesymboolnaamwaarde
kBkilobyte10001 = 103KiBkibibyte10241 =2102,4%
MBmegabyte10002 = 106MiBmebibyte10242 =2204,9%
GBgigabyte10003 = 109GiBGibibyte10243 =2307,4%
TBterabyte10004 = 1012TiBtebibyte10244 =24010,0%
PBpetabyte10005 = 1015PiBpebibyte10245 =25012,6%
EBexabyte10006 = 1018EiBexbibyte10246 =26015,3%
ZBzettabyte10007 = 1021ZiBzebibyte10247 =27018,1%
YByottabyte10008 = 1024YiByobibyte10248 =28020,9%

Een petabyte, afgekort PB, is 1000 terabytes ofwel 1.000.000.000.000.000 bytes (1015 B). 250 B heet nu een pebibyte, afgekort PiB. 1000 PB heet een exabyte.

GPT of GUID Partition Table

GPT of GUID Partition Table is de oplossing voor de beperking van MBR. Partities bij GPT zijn maximaal 9.4 Zettabytes groot dit is 1 miljard Terabyte. GPT kent echter weer andere beperkingen.

GPT werkt alleen indien het moederbord een EFI, extended firmware interface gebruikt, dit is een afkorting van (UnifiedExtensible Firmware Interface. Alleen kunnen moderne besturingssystemen overweg met dit systeem. Besturingssystemen nieuwer dan Windows Vista kan met GPT werken. Andere besturingssystemen zijn: Windows Vista, Windows 7 en Windows 8. Windows XP en ouder kunnen niet op een GPT partitie worden geïnstalleerd.

Selecteer de partitie

 • Controleer in het gedeelte “Schijven selecteren” de schijf die moet worden geïnitialiseerd.
 • Selecteer de partitie stijl:
  • Master Boot Record (MBR) voor harde schijven die kleiner zijn dan 2 TB.
  • GUID Partition Table (GPT) voor harde schijven groter dan 2 TB. GPT wordt standaard gebruikt bij de Windows 10 systeemschijf.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10
 • Vervolgens klikt u op de knop OK.
 • Met de rechtermuisknop klikt u op het gedeelte niet toegewezen ruimte van de opslag en selecteer de optie Nieuw eenvoudig Volume.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10
 • Vervolgens klikt u op de knop Volgende.
 • Laat in het gedeelte “Eenvoudige volumegrootte in MB” de standaardgrootte staan ​​als u van plan bent de volledige harde schijf te gebruiken om bestanden op te slaan. Geef anders de hoeveelheid ruimte op in megabytes die u aan de partitie wilt toewijzen.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10
 • Hierna klikt u op de knop Volgende.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Wijs de volgende stations letter toe” om een ​​nieuwe stations letter te selecteren.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

Bestandssysteem

 • Klik op de knop Volgende.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Bestandssysteem” selecteer de optie NTFS; aanbevolen voor Windows 10.
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Grootte van toewijzingseenheid” en selecteer de optie Standaard.
 • Typ in het veld “Waardelabel” een beschrijvende naam voor de opslag.
 • Vink de optie Snel formatteren aan.
Formatteer Nieuwe Harddisk in Windows 10

Tip: Als u een volledig formaat wilt uitvoeren met een schijfcontrole, schakelt u de optie Snel formatteren uit. Als u de optie voor volledige indeling gebruikt, moet u er rekening mee houden dat het vele uren kan duren, afhankelijk van de grootte.

 • Schakel de optie Bestand en map compressie inschakelen uit.
 • Hierna klikt u op de knop Volgende.
 • Tot slot klikt u op de knop Voltooien.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de nieuwe harde schijf geïnitialiseerd, gepartitioneerd en correct geformatteerd.

Meer weten?

Als de drive problemen vertoont bij het gebruik van het hulpprogramma Schijfbeheer, als gevolg van gegevensbeschadiging of een ander probleem, kunt u het opdrachtregelprogramma DiskPart gebruiken om het probleem op te lossen .

Tenslotte

We richten ons in dit artikel op Windows 10, maar u kunt deze instructies ook gebruiken in Windows 8.1 en Windows 7.