| Softwaregeek

Automatische scenario’s

De upgrade naar Windows 10 wordt in de volgende scenario’s automatisch geblokkeerd (oftewel, er is geen verdere actie vereist) op computers en andere apparaten:

 • De computer of het apparaat is onderdeel van een domein.
 • De computer wordt beheerd via MDM.
 • Op de computer draait een van de volgende systemen die zijn uitgesloten van dit reserveringsaanbod:
 • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
 • Windows RT 8.1 of Windows RT
 • Windows Embedded 8.1 Pro
 • Windows Embedded 8 Standard
 • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 voor ingesloten systemen
 • Windows Embedded Standard 7
 • Windows Embedded POSReady 7

 

 

 

Niet-automatische scenario’s

Voor Core- of Pro-versies van Windows die geen deel uitmaken van een domein kunt u de upgrade naar Windows 10 beheren met een van de volgende methoden.

Groepsbeleid

Microsoft heeft nieuwe updates uitgebracht waarmee u de upgrade naar Windows 10 kunt blokkeren via Windows Update. Deze updates installeren een nieuw groepsbeleidsobject. Computers waarop dit groepsbeleidsobject is geïnstalleerd zullen nooit een upgrade naar de nieuwste versie van Windows herkennen, downloaden of installeren.

Ga naar de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen om deze updates te downloaden en installeren:

3065987 Windows Update Client voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2: juli 2015

3065988 Windows Update Client voor Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2: juli 2015

Voor de configuratie van dit groepsbeleidsobject via Groepsbeleid gelden de volgende voorwaarden:

 • De juiste update moet worden geïnstalleerd.
 • U moet het bijgewerkte bestand WindowsUpdate.admx gebruiken door het bestand te kopiëren vanaf de locatie waar het beleid wordt bewerkt.

Computerconfiguratie

Ga als volgt te werk om de upgrade te blokkeren via Computerconfiguratie:

 1. Klik op Computerconfiguratie.
 2. Klik op Beleidsregels.
 3. Klik op Beheersjablonen.
 4. Klik op Windows-onderdelen.
 5. Klik op Windows Update.
 6. Dubbelklik op De upgrade naar de nieuwste versie van Windows uitschakelen via Windows Update.
 7. Klik op Inschakelen.

Pad: Computerconfiguratie / Beheersjablonen / Windows-onderdelen / Windows Update Beleidsregels
Instelling: De upgrade naar de nieuwste versie van Windows via Windows Update uitschakelen

Windows-register

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Als u dit aanbod via het register wilt onderdrukken, stelt u de volgende registerwaarde in:

Subsleutel: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-waarde: DisableOSUpgrade = 1

De app Windows 10 downloaden verbergen (pictogram in systeemvak)

Automatische scenario’s

De app Windows 10 downloaden wordt in de volgende scenario’s automatisch geblokkeerd (oftewel, er is geen verdere actie vereist) op computers of andere apparaten:

 • De computer maakt deel uit van een domein.
 • De computer wordt beheerd via MDM.
 • Op de computer draait een van de volgende systemen die zijn uitgesloten van dit reserveringsaanbod:
  • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 of Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 voor ingesloten systemen
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Niet-automatische scenario’s

Windows-register

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Voor Core- of Pro-versies van Windows die geen deel uitmaken van een domein kan het pictogram worden onderdrukt via het Windows-register. Stel hiertoe de volgende registersleutel in:

Subsleutel: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade
DWORD-waarde: ReservationsAllowed = 0

Schakel de app Get Windows 10 (in het systeemvak) in

Mogelijk ziet u de app Get Windows 10 (het kleine pictogram in het systeemvak) niet, vanwege een van de volgende redenen:

 • De computer of een ander apparaat is niet bijgewerkt omdat niet minimaal Windows 7 Service Pack 1 (SP1) of Windows 8.1 Update is geïnstalleerd.
 • Windows Update is uitgeschakeld of niet ingesteld om automatisch updates te ontvangen.
 • U hebt de vereiste functionaliteit van Windows Update geblokkeerd of verwijderd.
 • De Windows-installatie is niet geactiveerd.
 • Op het apparaat draait een van de volgende systemen die zijn uitgesloten van dit reserveringsaanbod:
  • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 of Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 voor ingesloten systemen
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Het apparaat wordt beheerd als onderdeel van een domein. (Om te controleren of dit het geval is, kunt u contact opnemen met uw IT-beheerder.)
 • We kunnen niet bepalen of het apparaat geschikt is voor het uitvoeren van Windows 10. In dit geval wordt de app Get Windows 10 niet aangeboden vóór 29 juli. Na 29 juli zullen we het pictogram in het systeemvak inschakelen. Op die manier kunt u eenvoudig de compatibiliteit van uw apparaat controleren.

U kunt de eerste drie problemen oplossen door Windows Update uit te voeren en alle beschikbare updates te installeren. Volg deze stappen als u denkt dat geen van deze voorwaarden op uw systeem van toepassing is en als u het pictogram nog steeds niet ziet.

Opmerking Deze oplossing bepaalt of uw apparaat voldoet aan alle vereisten en zal indien van toepassing de app Get Windows 10 inschakelen.

 1. Start Kladblok.
 2. Plak de volgende tekst in Kladblok:
 1. REG QUERY “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators” /v UpgEx | findstr UpgExif “%errorlevel%” == “0” GOTO RunGWX
 2. reg add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser” /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
 3. schtasks /run /TN “\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser”
 4. :CompatCheckRunning
 5. schtasks /query /TN “\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser”
 6. schtasks /query /TN “\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser” | findstr Ready
 7. if NOT “%errorlevel%” == “0” ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning :RunGWX
 8. schtasks /run /TN “\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig”
 1. Klik op Bestand en klik op Opslaan als.
 2. In het vak Bestandsnaam wijzigt u de bestandsnaam in ReserveWin10.cmd.
 3. Selecteer in de lijst Opslaan als de optie Alle bestanden (*.*) en selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan. Sla het bestand bijvoorbeeld op in C:/Temp.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Open een opdrachtregelvenster met verhoogde rechten. Open hiervoor het Startscherm of het Start-menu, typ de tekst Opdrachtpromptin het zoekvak, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 6. Voer het bestand uit vanaf de locatie die u hebt geselecteerd in stap 5. Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht in het opdrachtregelvenster:
C:/Temp/ReserveWin10.cmd

De Microsoft Compatibility Appraiser neemt 10-30 minuten in beslag. Gedurende deze periode levert het script voortdurend statusrapporten over de uitvoering. Wees geduldig! Als het script vastloopt in een oneindige lus, betekent dit dat op uw systeem niet de vereiste Windows-updates zijn geïnstalleerd. Naast de installatie van Windows 7 SP1 of Windows 8.1 Update moeten ook de volgende updates geïnstalleerd zijn:

Voor Windows 7 SP1

3035583 De update installeert de app Get Windows 10 in Windows 8.1 en Windows 7 SP1
2952664 Compatibiliteitsupdate voor het upgraden van Windows 7

Voor Windows 8.1 Update

3035583 De update installeert de app Get Windows 10 in Windows 8.1 en Windows 7 SP1
2976978 Compatibiliteitsupdate voor Windows 8.1 en Windows 8

Om handmatig te controleren of deze updates geïnstalleerd zijn, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid:

dism /online /get-packages | findstr <KBID>

Opmerking In deze opdracht staat <KBID> voor het werkelijke KB-artikelnummer van de update die u zoekt.

Als de update geïnstalleerd is, geeft deze opdracht de pakket-id weer. Gebruikers van Windows 8.1 zien bijvoorbeeld het volgende:

C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583Pakket-id: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29

Script voor niet-Engelstalige Windows-versies

Het script in stap 2 van deze methode werkt alleen in Engelstalige versies van Windows. Voor niet-Engelstalige versies van Windows, gebruikt u het volgende script:

REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgExif "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWXreg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /fschtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser":CompatCheckRunningschtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"Powershell -Command "Get-ScheduledTask -TaskName 'Microsoft Compatibility Appraiser' -TaskPath '\Microsoft\Windows\Application Experience\'" | Find "Ready"if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning :RunGWXschtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"

Het scherm voor installatie zonder toezicht in Windows 8.1 Update omzeilen

Als in Windows 8.1 KB3065988 is geïnstalleerd, vraagt het systeem de gebruikers een exemplaar van Windows 10 te reserveren als onderdeel van het OOBE-proces dat optreedt bij de eerste opstartcyclus. Voor organisaties die Windows 8.1 Pro hebben geïmplementeerd met behulp van het bestand Unattend.xml waarmee het OOBE-proces wordt geautomatiseerd, verschijnt er nog steeds een reserveringsmelding. Gebruik een van de volgende methoden om de kennisgeving te onderdrukken:

 • Groepsbeleid gebruiken

Stel de volgende Groepsbeleid-instelling in op Uitgeschakeld:

Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Systeem > Aanmelden > Animatie bij eerste aanmelding weergeven

 • Het bestand Unattend.xml wijzigen

Voeg de volgende vermelding toe aan het bestand Unattend.xml voor Windows 8.1.

Voor Windows 8.1 Pro x64

<settings pass="specialize"><component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><RunSynchronous><RunSynchronousCommand wcm:action="add"><Description>DisableAnimation</Description><Order>1</Order><Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path></RunSynchronousCommand></RunSynchronous></component></settings>

Voor Windows 8.1 Pro x86

<settings pass="specialize"><component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><RunSynchronous><RunSynchronousCommand wcm:action="add"><Description>DisableAnimation</Description><Order>1</Order><Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path></RunSynchronousCommand></RunSynchronous></component></settings>

De redactie van SoftwareGeek.nl weet dat bovenstaande niet gemakkelijk is, maar meent deze handleiding, die door Microsoft is geschreven, toch te moeten publiceren omdat veel gebruikers van Windows 7 (pro) en Windows 8.1 (pro) zich ergeren aan het “push” gedrag van de upgrade van Windows 10.

Pin It on Pinterest