| Softwaregeek

Een werkgroep van de Europese Commissie stelt een keurmerk voor, voor Europese clouddiensten. De richtlijnen zijn bedoeld om gegevens van klanten beter te beschermen.

De gegevens van klanten zijn dan beter beschermd tegen diefstal en kwetsbare punten kunnen snel worden opgelost. Via het keurmerk kunnen bedrijven die clouddiensten aanbieden laten zien dat zij aan de Europese regels voldoen. 

Goedkeuring Europese Commissie

De werkgroep heeft het voorstel nu aan de Europese Commissie voorgelegd en het moet nog worden goedgekeurd. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt tot een officieel certificaat voor clouddiensten. Het certificaat is nog niet verplicht maar bedrijven kunnen het vrijwillig aanvragen. Als ze aan de eisen voldoen, krijgen zij het keurmerk.

Wanneer de Europese Commissie het voorstel goedkeurt, wordt dit een onderdeel van het cybersecurity-verdrag. Met dit verdrag moet er meer regelgeving komen op het gebied van cyberveiligheid.

Pin It on Pinterest