Snelle toegang geeft u snellere navigatie naar uw meest voorkomende mappen en bestanden, hier leest u hoe u de functie kunt aanpassen in Windows 10.

| Softwaregeek

In Windows 10 krijgt u, telkens wanneer u Verkenner opent, de weergave Snelle toegang te zien, die uw frequente map navigatie bevat, evenals een lijst met uw recente bestanden. De functie kan ook de mappen weergeven die u het meest opent vanuit het linker deelvenster.

Als u veel tijd besteedt aan het bladeren door inhoud met Verkenner, in Windows 10, kunt u de Snelle toegang aanpassen om de bruikbaarheid te verbeteren. Omdat frequente mappen bijvoorbeeld dynamisch worden toegevoegd, kunt u items handmatig toevoegen of verwijderen. U kunt de geschiedenis van snelle toegang voor bestanden en mappen wissen. Als u de weergave Snelle toegang liever niet elke keer ziet als u de Verkenner opent, kunt u deze wijzigen om Deze pc te openen.

In dit Windows 10 artikel zullen we u door de stappen leiden om Snelle toegang met Verkenner te gebruiken.

 • Mappen toevoegen en verwijderen voor snelle toegang in Verkenner
 • Alleen handmatig vastgezette mappen weergeven voor snelle toegang in Verkenner
 • Hoe opent u deze pc in plaats van Snelle toegang in Verkenner
 • Hoe wist u de geschiedenis van snelle toegang in Verkenner
 • Mappen opnieuw instellen op snelle toegang in Verkenner
 • Hoe past u de werkbalk Snelle toegang aan in Verkenner

Mappen toevoegen en verwijderen voor snelle toegang in Verkenner

Volg deze stappen om locaties aan Snelle toegang toe te voegen of te verwijderen in Verkenner:

 1. Open de bestandsverkenner .
 2. Blader naar de locatie met de map die u aan Snelle toegang wilt vastzetten.
 3. Selecteer de map.
 4. (Optie 1) Klik op de knop Vastmaken aan Snelle toegang op het tabblad “Home”.
| Softwaregeek
 • (Optie 2) Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer de optie Vastmaken aan Snelle toegang aan de lijst in het linker deelvenster.
| Softwaregeek
 • (Optie 3) Klik in het gedeelte “Snelle toegang” met de rechtermuisknop op een recente map in de lijst en selecteer de optie Vastmaken aan snelle toegang om de locatie in de lijst te behouden.
| Softwaregeek
 • (Optioneel) Klik in het gedeelte ‘Snelle toegang’ met de rechtermuisknop op de map en selecteer de optie Losmaken van snelle toegang om deze te verwijderen.
| Softwaregeek

Tip: u kunt ook de knop Snelle toegang in het linkerdeelvenster selecteren, met de rechtermuisknop op een item aan de rechterkant klikken en de optie Losmaken van snelle toegang selecteren.

Nadat u de stappen heeft voltooid, moet u de stappen mogelijk herhalen om indien nodig meer items toe te voegen of te verwijderen.

Alleen handmatig vastgezette mappen weergeven voor snelle toegang in Verkenner

In Windows 10 kan Snelle toegang mappen weergeven die u vaak hebt geopend, en mappen die u handmatig hebt vastgemaakt. Als u alleen handmatig vastgezette locaties wilt weergeven, volgt u deze stappen:

 1. Open de bestandsverkenner .
 2. Klik op de knop Opties op het tabblad “Weergave”.
| Softwaregeek
Dit is de balk die u ziet in de verkenner
| Softwaregeek
 • Klik op het tabblad Algemeen .
 • Schakel in het gedeelte “Privacy” de optie Recentelijk gebruikte mappen weergeven in Snelle toegang uit .
| Softwaregeek
 • (Optioneel) Schakel de optie Recentelijk gebruikte bestanden weergeven in Snelle toegang uit om recent geopende bestanden te verwijderen.
 • Klik op de knop Toepassen .
 • Klik op de OK- knop.

Nadat u de stappen heeft voltooid, verschijnen alleen handmatig vastgezette items in het navigatievenster.

Hoe opent u deze pc in plaats van Snelle toegang in Verkenner

Wanneer u Bestandsverkenner opent, wordt u standaard omgeleid naar de weergave Snelle toegang waarin u veel voorkomende mappen en recente bestanden ziet. Als u liever start in de weergave Deze pc die een lijst toont van alle stations, netwerklocaties en profielmappen, kunt u dit gedrag wijzigen op de pagina Map opties.

Volg deze stappen om de startlocatie in Verkenner te wijzigen:

 1. Open de bestandsverkenner .
 2. Klik op de knop Opties op het tabblad “Weergave”.
| Softwaregeek
 • Gebruik het vervolgkeuzemenu “Bestandsverkenner openen voor” en selecteer de optie Deze pc .
| Softwaregeek
 • Klik op de knop Toepassen .
 • Klik op de OK- knop.

Nadat u de stappen hebt voltooid, wordt de bestandsverkenner op deze pc geopend voor snellere toegang tot uw bestanden, lokale stations en netwerkshares.

Hoe wist u de geschiedenis van snelle toegang in Verkenner

Voor het geval dat u Snelle toegang wilt gebruiken om bestanden en mappen weer te geven, maar u de huidige geschiedenis wilt wissen, kunt u deze stappen volgen:

 1. Open de bestandsverkenner .
 2. Klik op de knop Opties op het tabblad “Weergave”.
| Softwaregeek
 • Klik onder het gedeelte “Privacy” op de knop Wissen .
| Softwaregeek
 • Klik op de knop Toepassen .
 • Klik op de OK- knop.

Als u de stappen hebt voltooid, blijft Snelle toegang recente bestanden en veelgebruikte mappen weergeven, maar wordt de huidige geschiedenis verwijderd.

Mappen opnieuw instellen op snelle toegang in Verkenner

Ook al kunt u de geschiedenis van recente bestanden en veelgebruikte mappen wissen en kunt u de standaardinstellingen herstellen, bevat de pagina “Mappenopties” geen optie om de functie volledig te resetten, inclusief het verwijderen van alle handmatig vastgezette items.

Deze benadering om de functie opnieuw in te stellen, is meestal handig wanneer u problemen met Snelle toegang probeert op te lossen. Of wanneer u locaties moet losmaken die verwijzen naar netwerkmappen die niet langer beschikbaar zijn, aangezien bestandsverkenner lange tijd kan bevriezen wanneer u probeert om niet-bestaande locaties te verwijderen.

Volg deze stappen als u Snelle toegang in Verkenner opnieuw wilt instellen:

 1. Open Start .
 2. Zoek naar opdrachtprompt , klik met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat en selecteer de optie Als administrator uitvoeren .
 3. Typ de volgende opdracht en druk op Enter :

del /q /f %appdata%\Microsoft\Windows\Recent\*

| Softwaregeek
 • Typ de volgende opdracht en druk op Enter :
del /q /f %appdata%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\*
 • Typ de volgende opdracht en druk op Enter :
del /q /f %appdata%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\*

Nadat u de stappen hebt voltooid, worden alle geschiedenis en handmatig vastgezette items verwijderd uit Snelle toegang, en de standaardweergave bij het openen van Verkenner zou nu de pagina Snelle toegang moeten zijn.

Hoe past u de werkbalk Snelle toegang aan in Verkenner

Bestandsverkenner bevat ook de werkbalk Snelle toegang die u sneller toegang geeft tot specifieke opdrachten, en u kunt de werkbalk aanpassen om alleen de opdrachten weer te geven die u gebruikt.

Volg deze stappen om items toe te voegen aan of te verwijderen uit de werkbalk Snelle toegang:

 1. Open de bestandsverkenner .
 2. Klik op de pijl-omlaag in de linkerbovenhoek.
 3. (Optie 1) Vink de knop aan die u in de werkbalk wilt zien, bijvoorbeeld Ongedaan maken , Opnieuw , Eigenschappen , Nieuwe map of Naam wijzigen .
| Softwaregeek
 • Herhaal stap nr. 2 en 3 om meer knoppen toe te voegen of te verwijderen.
 • (Optie 2) Klik met de rechtermuisknop op een knop in het lintmenu en selecteer de werkbalkoptie Toevoegen aan snelle toegang .
| Softwaregeek

Naast het toevoegen en verwijderen van opdrachten, kunt u de werkbalk onder het lintmenu ook verplaatsen door met de rechtermuisknop op de werkbalk te klikken en de werkbalk Snelle toegang weergeven onder het lint of Werkbalk Snelle toegang boven de lintoptie te selecteren.

Pin It on Pinterest