| Softwaregeek

Microsoft heeft het verwijderbeleid van externe opslagmedia in Windows 10 aangepast en doorgevoerd waarmee dataverlies moet worden voorkomen. Windows kent twee instellingen hoe het besturingssysteem met externe opslagmedia zoals usb-sticks en externe harde schijven omgaat, namelijk Quick removal en Better performance.

In eerdere versies van Windows was Better performance de standaardinstelling. Hierbij kan Windows de schrijfoperaties cachen. Gebruikers wordt hierbij aangeraden om de externe opslagmedia te verwijderen via “Hardware veilig verwijderen”. Op deze manier wordt de integriteit van de data op het apparaat beschermd door ervoor te zorgen dat alle gecachte operaties zijn beëindigd. Wanneer dit niet wordt gedaan kan er data verloren gaan.

U kunt de beleidsinstelling van het opslagapparaat gebruiken om de manier te wijzigen waarop Windows opslagapparaten beheert om beter aan uw behoeften te voldoen. De beleidsinstellingen hebben de volgende effecten:

 • Snelle verwijdering . Dit beleid beheert opslagbewerkingen op een manier die ervoor zorgt dat het apparaat altijd kan worden verwijderd. U kunt het apparaat verwijderen zonder het proces Hardware veilig verwijderen te gebruiken. Om dit te doen, kan Windows de schijfschrijfbewerkingen echter niet cachen. Dit kan de systeemprestaties negatief beïnvloeden.
 • Betere prestaties . Dit beleid beheert opslagbewerkingen op een manier die de systeemprestaties verbetert. Wanneer dit beleid van kracht is, kan Windows schrijfbewerkingen naar het externe apparaat cachen. U moet echter het proces Hardware veilig verwijderen gebruiken om de externe schijf te verwijderen. Het Hardware veilig verwijderen beschermt de integriteit van gegevens op het apparaat door ervoor te zorgen dat alle bewerkingen in het cachegeheugen zijn voltooid.

Ga als volgt te werk om het beleid voor een extern opslagapparaat te wijzigen:

 1. Sluit het apparaat aan op de computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Start en selecteer vervolgens Verkenner.
 3. Selecteer in Bestandsverkenner de letter of het label dat aan het apparaat is gekoppeld (bijvoorbeeld USB Drive (D 🙂 ).
 4. Klik met de rechtermuisknop op Start en selecteer vervolgens Schijfbeheer .
 5. Klik in het onderste gedeelte van het venster Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het label van het apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen .

Hardware veilig verwijderen in Windows 10

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, is het belangrijk om externe hardware zoals harde schijven en USB-drives veilig te verwijderen.

 • Zoek naar het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk. Selecteer Verborgen pictogrammen weergeven als u dit niet ziet . Houd het pictogram ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop) en selecteer de hardware die u wilt verwijderen.
 • Als u het pictogram Hardware veilig verwijderen niet kunt vinden , houdt u de taakbalk ingedrukt (of klikt u met de rechtermuisknop) en selecteert u Instellingen taakbalk.
 • Onder Notification Area , kiezen Selecteer welke pictogrammen verschijnen op de taakbalk .
 • Scroll naar Windows Verkenner: Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen en inschakelen.
 • Als dit niet werkt, controleert u of het apparaat alle activiteiten heeft stopgezet, zoals het kopiëren of synchroniseren van bestanden. Selecteer Start > Instellingen > Apparaten . Selecteer het apparaat en klik op Apparaat verwijderen .
 • Raadpleeg ten slotte de hardwarefabrikant voor nieuwe stuurprogramma’s of andere updates.

Pin It on Pinterest