Er zijn een aantal instanties die om een kopie van je identiteitsbewijs mogen vragen. Hieronder valt de overheid, banken, notarissen, casino’s en zorgverleners zoals apotheek, huisarts en zorgverzekeraar. De data moet wel veilig worden opgeslagen en na vijf jaar verwijderd worden. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkst voor instanties.

Er zijn een aantal instanties die om een kopie van uw identiteitsbewijs mogen vragen. Hieronder valt de overheid, banken, notarissen, casino’s en zorgverleners zoals apotheek, huisarts en zorgverzekeraar. De data moet wel veilig worden opgeslagen en na vijf jaar verwijderd worden. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkst voor instanties.

Volgens de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te checken. Dit wordt gedaan via het paspoort of id-kaart, via rijbewijs mag niet. Na de controle is de werkgever verplicht een kopie te maken van het paspoort of id-kaart en in de loonadministratie te bewaren. Op de kopie moet een pasfoto en het BSN zichtbaar zijn.

Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die wel om inzage mogen vragen, maar geen kopie mogen maken, zoals verhuurbedrijven, hotels en telecomaanbieders.

Bron: Rijksoverheid / Justitia

Pin It on Pinterest