| Softwaregeek

Windows 10- en Office-telemetrie van Microsoft is in strijd met de algemene verordening gegevensbescherming door Nederlandse toezichthouders, meldt de Telegraph.

De klacht gaat over de normale software monitoring van gebruikers van Word, Excel, PowerPoint en Outlook die Microsoft zegt te verzamelen voor functionele en beveiligingsdoeleinden. De gegevens bleken zinnen uit Microsoft Word of regels met e-mails te bevatten als de geautomatiseerde systemen bepaalde acties detecteerden, zoals het gebruik van een spellingcontrole.

Het Nederlandse ministerie van Justitie was echter niet tevreden, en merkte in een rapport op dat uit de analyse van de gegevens bleek dat de verzamelde gegevens onderwerpregels per e-mail bevatten: “Gegevens van en over gebruikers werden verzameld via Windows 10 Enterprise en Microsoft Office en opgeslagen in een database in de VS op een manier die grote risico’s met zich meebrengt voor de privacy van gebruikers. “

Privacy Company, die namens de Nederlandse overheid het onderzoek heeft uitgevoerd, zei dat Microsoft zich bezighoudt met “grootschalige en geheime verwerking van gegevens”.

Microsoft heeft inspanningen geleverd om eerder aan de voorschriften te voldoen door de gegevensverzameling terug te brengen naar Europa en het bedrijf dat in oktober is overeengekomen om een ​​verbeteringsplan voor haar diensten op te stellen.
Voorstanders van privacy hebben klachten ingediend bij Europese data-regulatoren rond de incassopraktijken van Facebook, Google en andere technische reuzen. De technische reuzen werden op 25 mei getroffen door klachten, de dag dat de GDPR in Europa van kracht werd.
“Microsoft heeft toegezegd deze wijzigingen in april 2019 ter verificatie voor te leggen,” zei de toezichthouder en dreigde handhavingsmaatregelen als er geen vooruitgang was. Bedrijven kunnen een boete krijgen van maar liefst 4% van hun jaaromzet voor grote inbreuken.

Een Microsoft-woordvoerder zei: “We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten, geven hen de controle over hun gegevens en zorgen ervoor dat Office ProPlus en andere Microsoft-producten en -services voldoen aan GDPR en andere toepasselijke wetten. We waarderen de mogelijkheid om onze procedures voor het verwerken van diagnostische gegevens in Office ProPlus te bespreken met het Nederlandse ministerie van Justitie en kijken uit naar een succesvolle oplossing voor eventuele problemen.”

Pin It on Pinterest