PowerShell verwijdert apps die niet te verwijderen zijn via andere, normale instellingen.

Verwijderen van programma`s voor gevorderden

Onnodige apps kunnen een plaag zijn van praktisch elk modern besturingssysteem. De meeste besturingssystemen bieden een minder voor de hand liggende methode om deze ongewenste software te verwijderen. We gaan voor Windows 10 aan de slag met PowerShell.

Ergert u zich aan apps waar u helemaal niet op zit te wachten; apps die alleen maar ruimte in beslag nemen? Veel ingebouwde apps (applicaties) van Microsoft, bijvoorbeeld: Bing Geld, Bing Sport, Bing Weer, Xbox, OneNote, 3D Builder enzevoort, zijn niet te verwijderen via ‘Apps en onderdelen’. Gelukkig kan dit wel met behulp van PowerShell, bijvoorbeeld Kaarten, Groove-muziek of Bing Sport zijn uit alle gekoppelde profielen te verwijderen. Een profiel is dat deel van de mappen die onder uw inlog naam staan.


Ontkoppelen of verwijderen

Pas op; de software blijft aanwezig in de machine, maar u kunt er nooit meer over struikelen. Wanneer u de apps helemaal wilt verwijderen kijk dan verderop in deze cursus waar we het ‘Deployment Image Servicing and Management’ (DISM) bespreken via PowerShell Voordat u aan het maken van zulke radicale wijzigingen begint moet u wel eerst een goede back-up of image maken, voor het geval u iets te enthousiast aan het verwijderen slaat.

PowerShell heeft een paar ingebouwde opdrachten (Cmdlets) die specifieke configuratieopdrachten in Windows uitvoeren. Het is betrekkelijk simpel om deze te leren en toe te passen, zelfs als je PowerShell nog nooit met een vinger hebt aangeraakt. We gebruiken voor deze tutorial AppInstallation Cmdlets, zoals Get en Remove.

Hoezo ‘Verwijderen’?

In dit voorbeeld verwijderen we de Weer-app en widget. Deze vind u ook terug in ‘Systeem > Instellingen > Apps en onderdelen’, maar de knop ‘Verwijderen’ is grijs. Dat is omdat zulke Bing-onderdelen standaardapplicaties zijn die mogelijk op andere plekken aangeroepen kunnen worden. Het verwijderen van deze apps kan uw systeem minder stabiel maken, omdat de functies van deze apps elders kunnen opduiken.

Het gebruik van deze tutorial (en met name de inzet van DISM) is uiteraard geheel op eigen risico. Voorkom ellende en maak een image of zorg voor een virtuele wegwerpomgeving waar eventuele brak geworden software geen probleem vormt. De Power Shell-screenshots kunnen op mobiele apparaten onleesbaar uitvallen

1. Start Powershell

PowerShell start u door in de zoekbalk naast de startknop naar ‘PowerShell’ te zoeken. Klik met de rechtermuisknop op de desktopapplicatie en selecteer ‘Als administrator uitvoeren’.

U krijgt bij het klikken daarop een melding van het Gebruikersaccountbeheer (UAC) met de vraag of deze app wijzigingen mag aanbrengen aan uw pc.

Klik op ‘ja‘. PowerShell start nu op. U ziet nu – afhankelijk van hoe snel uw computer is – eerst eventjes een knipperende cursor, die wordt gevolgd door copyright-informatie van Microsoft. Wacht tot u de prompt ziet die afsluit met een >.

2. Geef de pakketten weer

Als u de exacte naam van het pakket weet, kunt u meteen doorgaan met stap 4. Het is vaak beter om het even op te zoeken omdat de naam vaak complex wordt weergegeven. Om te weten hoe het pakket (.appx) dat u wilt verwijderen precies heet in Windows, vragen we aan PowerShell om ons een lijst te tonen met alle geïnstalleerde pakketten. Dat doen we met de opdracht Get-AppxPackage –AllUsers.

De parameter “-AllUsers” achter de get-opdracht; zorgt ervoor dat de pakketten voor elk gebruikersaccount gelden die op uw computer staan. Gebruik binnen PowerShell bij voorkeur hoofdletters (volg niet mijn slechte voorbeeld in deze screenshots) omdat sommige opdrachten, vooral binnen DISM, hoofdlettergevoelig zijn.

3. Selecteer de juiste .appx

Zoek in de lijst naar de applicatie die u verwijdert wilt hebben. In dit voorbeeld is dat dus Weer en die vindt u terug in de zojuist opgevraagde lijst als BingWeather. Achter PackageFullName: vind u de pakketnaam die Windows hanteert en die heeft u nodig voor stap 4. Selecteer deze regel en kopieer hem naar het klembord (‘Ctrl C’ om te kopiëren).

4. Ontkoppel de applicatie

Nu het bevredigende slotstuk van onze queeste: het daadwerkelijke ontkoppelen van de applicatie. dat doen we door de CmdletRemove-AppxPackage” aan te roepen. Typ Remove-AppxPackage gevolgd door een spatie en dan de naam van het pakket. Haal deze van het klembord (‘Ctrl V’ om te plakken) en druk op ‘enter’ om de ontkoppeling te voltooien.


De Weer-app is nu verdwenen. Hij staat niet meer in de applicatielijst, als tegel in het menu en ook niet in het overzicht ‘Apps en onderdelen’. Maar applicatie-onderdelen waren nog wel rond in het systeem. Lees verder voor het verwijderen van de applicatie uit de Windows-omgeving via het DISM.

Nou is de Weer-app die u net heeft verwijderd maar 3,48 MB groot, dus kunnen we het eigenlijk geen bloatware noemen. U komt deze applicatie nu in geen enkel profiel meer tegen, maar hij bestaat nog steeds binnen het systeem. Want als u de applicatielijst die in het gebruikte PowerShell oproepen, ziet u BingWeather er nog altijd tussen staan.

5. Helemaal verwijderen

Met het Deployment Image Servicing and Management (DISM) kunt u een image (installatiekopie) aanmaken en daarin features die u heeft uitschakelt of pakketten die u heeft verwijderd, om bijvoorbeeld een kale Windows-omgeving aan te leveren voor bepaalde doeleinden. Maar behalve het creëren van een aparte kopie (DISM /Offline) is het via DISM ook mogelijk om aanpassingen te maken in de huidige installatie, dit noemt men DISM /Online.

Het behoeft waarschijnlijk geen waarschuwing meer, maar om elk risico uit te sluiten is het zeer aan te bevelen een image of een back-up te maken van het huidige systeem. Mocht het OS instabiel worden door het te fanatiek uitschakelen van functies, dan is een goede back-up, op bijvoorbeeld een herstelstation, geen overbodige luxe.

Voor onze missie om Windows 10 te ontdoen van alle Bing apps, roepen we eerst een lijst op met de geïnstalleerde pakketten.

Eerst vraagt u een lijst op van alle geïnstalleerde pakketten in de live Windows-omgeving met de opdracht DISM /Online /Get-ProvisionedAppxPackages | select-string Packagename. Hier ziet u bijvoorbeeld Microsoft.BingWeather staan en voor dit voorbeeld willen we dit pakket verwijderen (mocht u een ander Bing app willen verwijderen dan staat u dit natuurlijk vrij). Selecteer dit pakket vanaf ‘Microsoft.’ en plaats de regel op het klembord (‘Ctrl C’ om te kopiëren).

Om het pakket te verwijderen gebruikt u de opdracht DISM /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName: en achter de dubbele punt (zonder spatie, dus tegen de dubbele punt aan) de naam van het pakket dat u net op het klembord heeft gezet – bijvoorbeeld de naam van de Weer-installatie zoals u die ziet in het screenshot hieronder (‘Ctrl V’ om te plakken). Druk op ‘Enter’ om het pakket permanent te verwijderen.

Als we nu weer de opdracht DISM /Online /Get-ProvisionedAppxPackages | select-string Packagename geven, zien we dat de Weer-app niet meer opduikt. Ook is de widget verdwenen van de pc en de snelkoppelingen naar de app zijn ook weg.

Onthoud dat elk onderdeel dat u verwijdert onverwachte gevolgen voor Windows 10-onderdelen kan hebben en dat kan fouten opleveren. Zorg dus in een offline image voor eventuele alternatieven en nieuwe standaard instellingen.

Hieronder staan nog meer commando’s van standaard programma’s die u zou willen verwijderen uit Windows 10.

3D verwijderen uit Windows 10
Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage
Camera verwijderen uit Windows 10
Get-AppxPackage *camera* | Remove-AppxPackage
Verwijder Mail en Calendar uit Windows 10
Get-AppxPackage *communi* | Remove-AppxPackage
Verwijder Geld, Sport, Nieuws en Weer uit Windows 10
Get-AppxPackage *bing* | Remove-AppxPackage
Verwijder Groove Muziek en Film & TV uit Windows 10
Get-AppxPackage *zune* | Remove-AppxPackage
Verwijder Mensen uit Windows 10
Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
Verwijder Phone Companion uit Windows 10
Get-AppxPackage *phone* | Remove-AppxPackage
Foto’s verwijderen uit Windows 10
Get-AppxPackage *photo* | Remove-AppxPackage
Verwijder Solitaire Collectie uit Windows 10
Get-AppxPackage *solit* | Remove-AppxPackage
Verwijder Voice Recorder uit Windows 10
Get-AppxPackage *soundrec* | Remove-AppxPackage
Haal Xbox uit Windows 10
Get-AppxPackage *xbox* | Remove-AppxPackage

Haal OneNote uit Windows 10

Get-AppxPackage *OneNote* | Remove-AppxPackage

Pin It on Pinterest