Start uw computer opnieuw op als u dit nog niet hebt gedaan. Er is altijd een kans dat de foutcode 43 die u op een apparaat ziet, is veroorzaakt door een tijdelijk probleem met de hardware. Als dit het geval is, kan een herstart van uw computer de code 43-fout corrigeren.

Sommige gebruikers hebben ook gemeld dat het volledig uitschakelen van hun computer (en niet alleen een reset) en het vervolgens opnieuw inschakelen hun probleem met Code 43 heeft gecorrigeerd, vooral als het om een USB-apparaat gaat. In het geval van een laptop, schakel het apperaat uit en verwijder de batterij, wacht een paar minuten en plaats dan de batterij weer terug en start de computer.


heeft u een apparaat geïnstalleerd of een wijziging aangebracht in Apparaat beheer vlak voordat de foutcode 43 verscheen? Als dit het geval is, is het mogelijk dat de door u aangebrachte wijziging de foutcode 43 veroorzaakt. Maak de wijziging ongedaan als dat mogelijk is, start uw pc opnieuw op en controleer nogmaals of de code 43 fout aanwezig is.

Afhankelijk van de wijzigingen die u hebt aangebracht, kunnen sommige oplossingen het volgende omvatten:

Het nieuw geïnstalleerde apparaat verwijderen of opnieuw configureren.

Het stuurprogramma terugzetten naar een versie voorafgaand aan uw update

Systeemherstel gebruiken om recente wijzigingen in Device Manager ongedaan te maken.

Installeer de stuurprogramma’s voor het apparaat opnieuw. Het verwijderen en opnieuw installeren van de stuurprogramma’s voor het apparaat is een mogelijke oplossing voor een code 43-fout.

Als een USB-apparaat de fout Code 43 genereert, verwijder dan elk apparaat onder de hardware-categorie Universal Serial Bus-controllers in Apparaat beheer als onderdeel van het opnieuw installeren van het stuurprogramma. Dit omvat elk USB-apparaat voor massaopslag, USB-host controller en USB-hoofdhub.

Het correct opnieuw installeren van een stuurprogramma, zoals in de bovenstaande instructies, is niet hetzelfde als het bijwerken van een stuurprogramma. Bij het opnieuw installeren van een volledig stuurprogramma moet het momenteel geïnstalleerde stuurprogramma volledig worden verwijderd en moet Windows het geheel opnieuw installeren.

Werk de stuurprogramma’s voor het apparaat bij. Het is ook heel goed mogelijk dat de installatie van de nieuwste stuurprogramma’s voor het apparaat de foutcode 43 kon corrigeren.


Als het bijwerken van de stuurprogramma’s de foutcode 43 verwijdert, betekent dit dat de opgeslagen Windows-stuurprogramma’s die u opnieuw hebt geïnstalleerd, waarschijnlijk beschadigd waren of de verkeerde stuurprogramma’s waren.

Installeer het nieuwste Windows Service Pack, indien van toepassing. Een van de servicepacks van Microsoft of andere patches voor Windows bevat mogelijk een oplossing voor de oorzaak van de Code 43 fout, dus als u de PC niet volledig heeft bijgewerkt, doet u dit nu als nog.

BIOS bijwerken. In sommige situaties kan een verouderde BIOS een specifiek probleem met een apparaat veroorzaken waardoor het een probleem meldt in Windows; Foutcode 43.

Vervang de gegevenskabel (USB kabel) die het apparaat op de computer aansluit, ervan uitgaande dat u deze heeft. Deze mogelijke oplossing voor een code 43-fout is meestal handig als u de fout ziet op een extern apparaat zoals een USB- of FireWire-apparaat.

Raadpleeg de handleiding van het hardware apparaat en volg alle verstrekte informatie over het oplossen van problemen.

Wij weten dat dit klinkt als een echt algemeen advies, maar de Code 43-fout verwijst specifiek naar de hardware als de bron van de foutinformatie, dus er is mogelijk nuttige informatie voor het oplossen van de problemen in de producthandleiding.

Koop eventueel een actieve USB-hub als de code 43-fout verschijnt voor een USB-apparaat. Sommige USB-apparaten hebben meer stroom nodig dan de USB-poorten die in uw computer zijn gebouwd. Als u deze apparaten aansluit op een USB-hub met eigen voeding, kan dit het probleem oplossen.

Vervang de hardware. Een probleem met het apparaat zelf kan de foutcode 43 veroorzaken, in welk geval het vervangen van de hardware uw volgende logische stap is. In de meeste gevallen is dit de oplossing voor een Code 43-fout, maar wij wilde dat u eerst de gemakkelijke en gratis, op software gebaseerde probleemoplossing-ideeën, uitprobeerde.

Een andere mogelijkheid, hoewel niet erg waarschijnlijk, is dat het apparaat niet compatibel is met uw versie van Windows. U kunt de Windows HCL altijd controleren om zeker te zijn.

Als u er zeker van bent dat een hardware probleem niet de foutcode 43 veroorzaakt, kunt u een reparatie-installatie van Windows proberen. Als dat niet werkt, probeer dan een schone installatie van Windows. Ik raad het niet aan dit te doen voordat je de hardware hebt vervangen, maar je moet ze misschien proberen als je geen andere opties hebt.

Pin It on Pinterest