| Softwaregeek
Bron: Microsoft.com Logo: Word

Een pagina controleren voor het afdrukken of beter concentreren op de tekst? Zo verandert u in Word de weergave van een document.

Lees ‘modus’ in Word

Rechtsonder het Word document staan meerdere pictogrammen, of ook wel snelkoppelingen. Deze verwijzen naar verschillende weergavestanden van het document: ‘Focus’, ‘Leesmodus’, ‘Afdrukweergave’ en ‘Web indeling’. Deze hebben allemaal een eigen functie.

Afdrukweergave

Word opent documenten standaard in ‘Afdrukweergave’| Softwaregeekdocumenten worden dan weergegeven zoals het eruitziet wanneer het de printer uitrolt. Deze weergave is vooral handig om teksten vlak voor het afdrukken nog even te controleren op fouten. Controleer bijvoorbeeld hoe woorden afgebroken worden aan het einde van een regel. Zijn de kop- en voettekst juist? Of bekijk in deze weergave de plek van afbeeldingen en de paginamarges: dat is de hoeveelheid witruimte rondom het getypte deel van de pagina. Op deze manier kunt u de schoonheidsfoutjes nog snel aanpassen voordat u gaat printen. Dat scheelt uiteindelijk papier en inkt.

Leesmodus

U wilt een document lezen? Word heeft hiervoor een functie: ‘Leesmodus’ deze maakt het lezen van een document makkelijker. Klik hiervoor binnen Word op Beeld in de Menubalk en vervolgens op Leesmodus

| Softwaregeek

Klik hiervoor onderaan op het pictogram van een opengeslagen boek| Softwaregeek of ‘leesmodus’ De werkbalk bovenin (het Lint) verdwijnt, het document neemt het hele venster in beslag en de tekst verschijnt in kolommen. Het aantal kolommen dat in beeld is, is onder andere afhankelijk van de grootte van uw beeldscherm. Bestaat een document uit meerdere pagina’s? Aan de linkse kant staat dan de tekst van de eerste pagina en rechts staat de tweede pagina. Via de pijltjes aan de zijkant bladert u naar de volgende of vorige pagina. Vergelijkbaar met het omslaan van een bladzijde in een boek of tijdschrift. U kunt ook gebruik maken van de schuifbalk onderaan het document om te bladeren.

Leesmodus‘ is echt alleen bedoeld om makkelijk te kunnen lezen. Het is niet mogelijk om de teksten te wijzigen of te typen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u per ongeluk stukken tekst verwijdert tijdens het lezen.

In ‘Leesmodus‘ is er een geminimaliseerd menu actief in plaats van het gebruikelijke Word menu. U kunt kiezen uit: ‘Bestand‘ zoals in het standaard Bestand menu. ‘Hulpmiddelen‘ hier vindt u zoek- en vertaal -functies en ‘Beeld,’ dit is voor o.a. kolombreedte, indeling, paginakleur, navigatie, opmerkingen en voorlezen.

Web indeling

De modus ‘Web indeling’ of ook wel Web layout genoemd toont hoe documenten eruitzien als u deze online publiceert. In deze stand ontbreken paginamarges en pagina-einden, waardoor er meer tekst in beeld past. In tegenstelling tot ‘Leesmodus‘, kunt u tekst in deze modus wel gewoon bewerken. Proberen? Klik onderaan in Word op het pictogram van ‘Web indeling’| Softwaregeek.

Focusmodus

In een Word document focussen op de details, zoals schrijffouten, typfouten of andere tekstfouten? Een klik op Focus | Softwaregeekhelpt u om beter te concentreren op de tekst. Het Lint, andere werkbalken en de Taakbalk verdwijnen. Maar hoe het document er precies uitziet, hangt af van welke weergave al was ingesteld: ‘Afdrukweergave’, ‘Leesmodus’ of ‘Web indeling’.

De achtergrond wordt zwart wanneer het document in ‘Afdrukweergave’ staat. U ziet dan dus alleen wit document, terwijl de rest van het scherm donker is. Het document valt daardoor erg op. De tekst staat in kolommen als ‘Leesmodus’ is geselecteerd. En de tekst bevat geen marges wanneer ‘Web indeling’ actief is. Maar in alle gevallen zijn werkbalken verborgen. Dat leidt veel minder af!

Klaar? Druk op de Escape-toets (ook wel ‘Esc‘) op het toetsenbord om ‘Focusmodus‘ af te sluiten. Het document wordt dan opnieuw weergegeven in de ‘Afdrukweergave’, ‘Leesmodus’ of ‘Web indeling’.

Pin It on Pinterest