| Softwaregeek

Nederlanders maken zich nog steeds zorgen om hun online veiligheid thuis. De mate van deze bezorgdheid is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. In 2017 maakte 46% zich zorgen over hun online veiligheid, in 2018 ligt dit percentage op 44%. Men schat de kans om zélf slachtoffer van cybercrime te worden laag in, terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders weleens te maken heeft gehad met cybercrime. Eenmaal geconfronteerd met een vorm van cybercrime wordt mondjesmaat actie ondernomen. Dit en meer blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en het initiatief Alert Online.

Slechts helft Nederlanders neemt maatregelen

Nederlanders zijn tamelijk hardleers als het gaat om het nemen van maatregelen om zichzelf online te beveiligen. De helft van de getroffen Nederlanders geeft aan helemaal niets te hebben gedaan nadat ze thuis zijn getroffen door cybercriminaliteit. De drie meest populaire beveiligingshandelingen die men onderneemt zijn: antivirussoftware installeren (43%), wachtwoorden complexer maken (31%) en het controleren van websites op HTTPS (31%). Nederlanders hebben niet de wil om hun online veiligheid te verbeteren: bijna vier op de tien willen dit niet. Bijna driekwart (71%) acht zichzelf hier trouwens wel verantwoordelijk voor, zo blijkt uit het onderzoek.

Nieuwe cybergevaren: Internet of Things

Erik Jan Koedijk, voorzitter van de Raad van Advies van Alert Online: “Er liggen veel nieuwe vormen van cybercriminaliteit op de loer. Denk aan de steeds populairder wordende apparaten en apps die via internet met elkaar communiceren zoals smart tv’s, slimme lampen, camera’s en thermostaten. Hier zijn nog veel gaten in de beveiliging doordat deze apparaten vaak nog de makkelijk te raden wachtwoorden vanuit de fabriek hebben. De wachtwoorden zijn niet uniek en je vindt ze vaak op het internet terug. Uit ons onderzoek blijkt dat nog niet eens de helft van de Nederlanders zo’n wachtwoord aanpast.”

Eenvoudige handelingsperspectieven

Waarom ondernemen ‘we’ relatief weinig actie na slachtofferschap? Reint Jan Renes, lector en gedragswetenschapper van de Hogeschool Utrecht, erkent het hardnekkige probleem onder Nederlanders: “We weten stiekem wel dat we het anders zouden moeten doen. We willen wel online veilig zijn, maar die wil is vaak tegenstrijdig met wat we er concreet voor moeten doen of laten. We gaan onszelf dan vragen stellen. Heeft het echt zin? Hoe erg is het nu eigenlijk? Belangrijk is dat Nederlanders moeten weten wat zij zélf makkelijk kunnen doen om zichzelf beter te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Ook moeten we blijven werken aan het besef dat er concrete gevaren om de hoek liggen.”

Oktober: Europese Maand van de cyberveiligheid

Het verbeteren van het cybersecuritybewustzijn van Nederlanders staat centraal tijdens de Europese Maand van de cyberveiligheid. Deze maand wordt door het initiatief Alert Online en andere partijen aangegrepen om aandacht te vragen voor veilig online gedrag. Zo opent voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib vandaag 1 oktober om 10.00 uur een Cybersecurity Escape Room voor Tweede Kamermedewerkers. Op 15 oktober start een voorlichtingscampagne om Nederlanders te wijzen op de risico’s in hun online handelen en hoe zij internetcriminaliteit kunnen voorkomen.

Bekijk meer tips voor meer Internet Veiligheid

Pin It on Pinterest