Zo verbetert u uw wifi-signaal

Waardoor komt een slecht wifi signaal?

In een ideale situatie is het wifi-signaal sterk en stabiel. Helaas hebben veel internetters last van slechte wifi in een of meer ruimtes in huis. Soms is het signaal te zwak in bijvoorbeeld de slaapkamer, dat internetten daar niet lukt. Het kan meerdere oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld drukte op het wifi-kanaal en andere apparaten die wifi verstoren; zoals een magnetron. Vooral in grote huizen, goed geïsoleerde woningen of gebouwen met dikke muren en veel metaal is het wifi-signaal niet altijd in alle kamers even goed. Een wifi-signaal kan niet gemakkelijk door alle materialen zoals beton heen.

Oplossing 1: wifi-kanaal veranderen

Routers sturen het wifi-signaal via bepaalde frequenties uit. De meeste routers gebruiken een standaardkanaal om gegevens te verzenden. Als veel routers in de buurt (dus van buren) op hetzelfde kanaal zitten, wordt de internetverbinding trager. U kunt dan een ander wifi-kanaal instellen. Probeer dit als eerste, ook al weet u niet zeker of dit de oorzaak is van het zwakke signaal. Probeer eerst kanaal 1, 6 of 11. Helpt dat niet, probeer dan een ander kanaal. Een ander kanaal instellen werkt voor elke router anders. In de handleiding van het apparaat of op de website van uw provider wordt uitgelegd hoe u via de computer een ander wifi-kanaal kiest. Mocht u er niet uitkomen, kunt u contact opnemen met uw provider.

Hebt u internet van Ziggo? Via de site van de provider volgt u een stappenplan. Ook KPN heeft een stappenplan op de website staan.

Oplossing 2: bereik verbeteren

Wifi heeft moeite om door beton heen te komen. Dikke betonnen muren in huis, verzwakken het wifi-signaal behoorlijk. Probeer zo het bereik te verbeteren:

  • De router verplaatsen
    De router staat in veel huishoudens op de plek waar de internetverbinding het huis binnenkomt, bijvoorbeeld in een meterkast. Verplaats de router naar een centrale plek in het huis (als dat kan). Denk eraan dat er een internetkabel gelegd moet worden van de plek waar internet binnenkomt, naar de router.
  • Wifi-versterker gebruiken
    Daar waar het wifi-signaal slechter wordt, stopt u een wifi-versterker in het stopcontact. Het apparaatje ontvangt het internetsignaal, versterkt het en stuurt het weer door. Er zijn wifi-versterkers in verschillende prijsklassen. U kunt ze ook via de provider kopen of huren. Let bij aanschaf vooral op de reikwijdte en de snelheid van data-overdracht. Het nadeel van een wifi-versterker is echter dat de installatie lastig kan zijn en dat de internetverbinding misschien minder snel wegvalt, maar wel trager wordt.

Oplossing 3: oude router vervangen

Providers verstrekken bij de start van een internetabonnement een modem en/of router. Ze worden maar zelden door de provider vervangen zonder duidelijke reden. Als het apparaat erg oud is, bijvoorbeeld ouder dan tien jaar, dan is het zinvol een nieuwere te vragen bij de provider. Dat is niet altijd gratis. Vraag goed naar de voorwaarden en precieze kosten.

Oplossing 4: internet via het stroomnet

Met een zogenoemde ‘power line adapter’ is het mogelijk om het internet te laten lopen via het stopcontact. Eén adapter zit in een stopcontact naast de router en wordt met een netwerkkabel verbonden met de router. Een tweede adapter plaatst u in het stopcontact naast de computer en verbindt u ook met een netwerkkabel. De verbinding is sneller dan via de normale wifi. Er zijn allerlei sets te koop, voor flink oplopende bedragen. Deze optie is vooral geschikt voor mensen bij wie er geen goed werkend draadloos of bekabeld internet is en andere opties niets uithalen.

Algemene voorwaarden en gedragscode

1. Toepasselijkheid

2. Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik WiFi-Hotspot

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-Hotspot die via dit netwerk het internet opgaan.

Gebruik:

Deze WiFi-Hotspot stelt gratis Wi-Fi beschikbaar voor iedereen die in de buurt komt van het Wi-Fi signaal, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-Hotspot

WiFi-Hotspot

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Hotspot is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

3. Algemene voorwaarden

Voor deze verbinding kunt u geen ondersteuning krijgen bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, Eigenaar van deze WiFi-Hotspot is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-Hotspot is op basis van een Internet & email. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
De eigenaar van WiFi-Hotspot kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. De eigenaar houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi-Hotspot met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de eigenaar in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de eigenaar een andere reden bestaat.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

De eigenaar van WiFi-Hotspot neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server of het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Spamming en inbreuk op de privacy – Schendingen van intellectuele eigendomsrechten – Obscene of onfatsoenlijke taal of materiaal – Lasterlijk of beledigend taalgebruik – Vervalsing van kopteksten – Hacken – Verspreiding van internetvirussen, Trojaanse paarden of andere destructieve activiteiten – Maakt een schending van deze gebruiksovereenkomst mogelijk – Schendingen van de export controle – Andere illegale activiteiten – Wederverkoop is niet toegestaan –

De gebruiker verklaart dat de eigenaar van WiFi-Hotspot nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De eigenaar van WiFi-Hotspot is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is de eigenaar van WiFi-Hotspot niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij dit WiFi-Hotspot of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor de eigenaar van WiFi-Hotspot voortvloeiende schade.

De eigenaar van WiFi-Hotspot behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

De eigenaar van WiFi-Hotspot verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in de privacy verklaring is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de WiFi-Hotspot dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Door gebruik te maken van deze WiFi-Hotspot gaat u akkoord met deze voorwaarden en gedragsregels.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-Hotspot samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te s’Hertogenbosh is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Pin It on Pinterest