Gegevens die Windows 10 1909 naar Microsoft verzendt telemetrie volledig uitschakelen blijft riskant

Microsoft heeft stilletjes een wijziging doorgevoerd in Windows 10 versie 1909, de nieuwste versie van Windows 10, waarmee zakelijke klanten kunnen voorkomen dat apparaten telemetrie gegevens naar de servers van Microsoft verzenden. 

Windows 10

Dat is volgens de bevindingen van het Beierse Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming, een invloedrijke autoriteit voor gegevensbescherming in Duitsland, waarvan een recent onderzoek aantoonde dat het “sterk afhankelijk” was van het bedrijf Redmond voor zijn softwarebehoeften .

Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben veel bezorgdheid geuit over de telemetrie gegevensverzameling van Microsoft van Windows 10 apparaten, waaronder de recente inspanningen van Nederland om Office 365 gegevensverzameling te beperken om ervoor te zorgen dat de praktijken van het bedrijf voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU . 

Microsoft heeft onlangs de voorwaarden voor Office 365 wereldwijd gewijzigd om te voldoen aan de aanbevelingen van het Nederlandse ministerie van Justitie. 

Microsoft heeft ook enkele wijzigingen aangebracht in Windows 10 in versie 1909, de update van november 2019, zoals gemeld door Duitse Windows-gerichte blogs Borncity en Deskmodder . 

De Beierse DPA heeft onlangs voorzichtig geformuleerde bevindingen vrijgegeven over de configuraties in Windows 10 die suggereren dat bedrijfsbeheerders de ongewenste verzameling van telemetrie gegevens van Microsoft mogelijk volledig kunnen uitschakelen.           

De Duitse autoriteit voerde een laboratoriumanalyse uit op één Windows 10 werkstation met een Enterprise-versie van Windows 10 versie 1909 die telemetrie gegevens volledig had gedeactiveerd en ontdekte dat het geen bedreiging voor gegevensbescherming leek te zijn. 

Vergeet niet dat Microsoft begin 2018 nieuwe tools heeft uitgerold zodat gebruikers kunnen inspecteren en controleren welke telemetrie gegevens de servers van Microsoft hebben verzameld. Home- en Pro-gebruikers kunnen deze bijvoorbeeld instellen op ‘basic’ of ‘full’, waardoor dit soort gegevensverzameling wordt beperkt maar niet gestopt. 

Enterprise- en Education-klanten kunnen deze gegevenslekkage bij Microsoft echter sterker onder druk zetten. Volgens de Beierse gegevensbeschermingsautoriteit suggereren de eerste tests dat telemetriegegevensoverdracht naar Microsoft volledig kan worden afgesloten.

“Als onderdeel van deze laboratoriumanalyse bleek dat de telemetrie gegevens van één Windows 10-computer met de Enterprise-versie volledig kunnen worden gedeactiveerd”,

schreef de Beierse DPA. 

De Beierse gegevensbeschermingsautoriteit zegt echter dat, hoewel de controles nu bestaan ​​om alle telemetrie-uitzendingen af ​​te sluiten, het waarschuwt dat dit een organisatie aan grotere beveiligingsrisico’s zou kunnen blootstellen.  

“Alleen oproepen naar Microsoft servers die huidige cryptografische certificaten leveren, konden met deze configuratie niet worden uitgeschakeld, omdat deze nodig zijn om ervoor te zorgen dat een Windows 10 systeem dagelijks veilig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zoekt een geldig SSL-rootcertificaat “

stond er. 

“Deze oproepen kunnen ook worden voorkomen door gerichte systeemconfiguraties, hoewel een dergelijke procedure geenszins wordt aanbevolen om veiligheidsredenen.”

De autoriteit is van oordeel dat telemetriegegevensverzameling in Enterprise- en Education-edities van Windows 10 niet langer een reden is om te voorkomen dat Windows 10 wordt overgenomen. Maar het waarschuwt ook dat de bevinding moet worden bevestigd op een productie-Windows 10-machine met versie 1909.  

Desalniettemin schreef het optimistisch:

“Als dit resultaat door echt gebruik van Windows 10 door bedrijven wordt bevestigd, vormt de verwerking van telemetrie gegevens in Windows 10 Enterprise (zelfs in beheerde omgevingen) in ieder geval geen belemmering voor gegevensbescherming voor het gebruik van dit besturingssysteem. ” 

Microsoft voegt vóór augustus van dit jaar de grafische modus toe aan Windows Calculator

Bron: Microsoft

Vorig jaar kondigde Microsoft aan dat het een open source Windows Calculator-app op GitHub is onder de MIT-licentie. In maart vorig jaar kondigde Microsoft aan dat het werkt aan nieuwe grafische functies voor de Windows Calculator-app. Vandaag heeft Microsoft aangekondigd dat de grafische modus wordt toegevoegd aan de Windows Calculator-app op elke Windows 10- en 10 S pc vóór augustus van dit jaar. Op dit moment kunnen Windows Insiders het nieuwe voorbeeld van de grafische modus in de Windows Calculator-app uitproberen.

Met de nieuwe grafische modusfunctie kunnen studenten gebruikers meerdere vergelijkingen plotten en analyseren en vergelijkingsvariabelen manipuleren om te helpen begrijpen hoe wijzigingen in vergelijkingen grafieken beïnvloeden.

Met de nieuwe grafische modusfunctie in de Calculator-app,

 • Gebruikers kunnen een vergelijking invoeren zodat deze in de grafiek kan worden bekeken.
 • Gebruikers kunnen meerdere vergelijkingen invoeren, zodat ze plots tegen elkaar kunnen vergelijken en de interacties tussen de lijnen kunnen zien.
 • Gebruikers kunnen vergelijkingen bewerken, zodat ze kunnen zien hoe veranderingen de plot beïnvloeden en fouten corrigeren.
 • Gebruikers kunnen het grafiekweergavevenster wijzigen zodat ze verschillende delen van de plot op verschillende detailniveaus kunnen zien.
 • Gebruikers kunnen visuele opties voor lijnen wijzigen, zodat ze duidelijk onderscheid kunnen maken tussen meerdere plots.
 • Gebruikers kunnen grafieken exporteren zodat ze deze met anderen kunnen delen of in Office / Teams kunnen opnemen.
 • Gebruikers kunnen secundaire variabelen in vergelijkingen gemakkelijk manipuleren, zodat ze snel kunnen begrijpen hoe wijzigingen in vergelijkingen de grafiek beïnvloeden.
 • Gebruikers kunnen traceerbare key graph-functies (KGF) als knopen / punten in de vergelijkingen zien en andere KGF’s in een lijst oproepen, zodat ze de belangrijke kenmerken van een bepaalde functie beter kunnen begrijpen.
 • Gebruikers kunnen plots volgen zodat ze de relatie tussen variabelen in de vergelijking in de grafiek beter kunnen begrijpen.

Microsoft staat IT-beheerders ook toe deze functie tijdens beoordelingen uit te schakelen.

Firefox blokkeert de DigiTrust ID van IAB

Mozilla is van plan om het DigiTrust-consortium te blokkeren voor het volgen van gebruikers in de Firefox-browser, een klap voor de IAB-geleide inspanning om een ​​gestandaardiseerde online gebruikers-ID te creëren die is ontworpen om de afhankelijkheid van de online advertentie-industrie van cookies van derden te verminderen.

DigiTrust, een non-profit die vorig jaar is overgenomen door het IAB Tech Lab, werkt aan een universele, persistente en geanonimiseerde gebruikers-ID. Deelnemende bedrijven  zijn onder andere prominente advertentie tech spelers MediaMath, OpenX, LiveRamp en anderen. Buy-side DigiTrust-leden betalen een maandelijkse vergoeding om deel te nemen, terwijl uitgeversdeelnemers gratis toegang hebben tot de service.

Net als andere oplossingen voor gedeelde identiteit biedt DigiTrust een pseudonieme en gecodeerde ID die kan worden opgeslagen in een first-party cookie die door de uitgever wordt verstrekt. Andere deelnemers kunnen dezelfde identificatie gebruiken bij volgende biedingsverzoeken en gebruikersbezoeken aan de site van die uitgever via de browser, in plaats van netwerkverzoeken van derden te moeten indienen telkens wanneer een persoon de webpagina van een uitgever laadt.

Theoretisch bieden gedeelde ID’s met behulp van first-party cookies meerdere voordelen, zoals snellere laadtijden van pagina’s door minder cookie-synchronisatie van derden achter de schermen. Ze kunnen ook het risico van gegevenslekken in de biedstroom beperken ( een groot probleem omdat het verband houdt met de Europese algemene verordening gegevensbescherming.) Ondertussen worden cookies van derden steeds meer beperkt door browsers .

De onmiddellijke impact van de beweging van Firefox om DigiTrust te blokkeren, is niet duidelijk. Firefox heeft slechts een aandeel van 4% in de wereldwijde browsermarkt, volgens Statcounter. Dat zit achter toonaangevende browsers, Google’s Chrome (65%) en Apple’s Safari (16%), waarvan de laatste geavanceerde functies voor het voorkomen van trackers heeft . Toch is het een tegenvaller in de zoektocht naar een gemeenschappelijke ID-oplossing.

IAB Tech LAB svp van lidmaatschap en activiteiten Jordan Mitchell zei in een e-mailverklaring dat de beslissing van Firefox niet als een verrassing kwam.

“We weten dat bepaalde bedrijven het standpunt innemen dat er onvoldoende consumenten- waarde is om ‘tracking,’ anonieme publieksherkenning, van welke aard dan ook te rechtvaardigen, zelfs niet voor gebruik bij het communiceren van privacykeuzes,” zei Mitchell. “Ze geloven dat geen enkele derde te vertrouwen is. We nemen een andere positie in: dat vertrouwen moet rechtstreeks worden gevestigd tussen consumenten en de merken, en uitgevers die zij vertrouwen, en met de derde partijen die die merken en uitgevers vertrouwen.”

Hij voegde eraan toe:

“IAB Tech Lab zal blijven werken aan verbetering van de mechanismen voor privacy en vertrouwen, door middel van keuzes van consumentenprivacy en systeemniveau, industriële verantwoordelijkheid – en we denken dat er waarde is voor DigiTrust als een gedeelde bron en hulpprogramma in deze context.”

Mozilla leunt op een open-source lijst van trackers die is samengesteld door privacy softwarebedrijf Disconnect om zijn Enhanced Tracking Prevention-functie te informeren, die in september werd geïntroduceerd.

Op 11 november diende John Wilander, een Apple WebKit-ingenieur die werkt op de ITP van Safari, een probleem in op het “Bugzilla” -forum van Mozilla met de vraag waarom Firefox het Digitrust domein niet als een tracker beschouwde. (Apple, dat afhankelijk is van machine learning in plaats van blokkeerlijsten, voorkomt DigiTrust cross-site tracking op Safari al.) Dezelfde dag stelde Mozilla privacy engineer Steven Englehardt  een probleem op het ontwikkelaars forum van Disconnect met de  vraag of DigiTrust aan de lijst moet worden toegevoegd.

“We hebben dit probleem in de normale bedrijfsvoering vanaf die week beoordeeld en vastgesteld dat hoewel de service van DigiTrust gebruikers mogelijk niet direct volgt, waardoor ze niet eerder werden geblokkeerd, ze duidelijk andere services in staat stellen om te volgen, en daarom hebben we onze definitie van volgen om dit soort gedrag te omvatten, dat wij als een groeiende bedreiging voor de privacy van consumenten beschouwen, “

zei Casey Oppenheim, mede-oprichter van Disconnect.

Een woordvoerster van Mozilla bevestigde dat “op cookies gebaseerde tracking voor DigiTrust zal worden geblokkeerd in een toekomstige versie van Firefox.”

Ondertussen zal Google in februari een aankondiging doen over hoe het cookies van derden in Chrome zal behandelen .

Privacy beleid


Wie wij zijn

Ons website-adres is: https://www.softwaregeek.nl.


Is onderdeel van het NAI goedgekeurd Opt-out mechanisme.

Er is hier een mogelijkheid voor een Opt-Out.Privacy beleid Softwaregeek.nl


Dit is het privacy beleid van Softwaregeek.nl. In dit document wordt uitgelegd hoe Softwaregeek.nl omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Softwaregeek.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Softwaregeek.nl, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Softwaregeek.nl, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Softwaregeek.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contact- en NAW-gegevens;
 2. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Softwaregeek.nl verwerkt worden, hebben ten doel om:

 1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u gevraagde informatie en de uitvoering daarvan;
 2. Het ter beschikking stellen van de website;
 3. Verbeteren van de dienstverlening;
 4. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 6. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 7. Het versturen van nieuwsbrieven;
 8. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Softwaregeek.nl  worden persoonsgegevens verwerkt. Softwaregeek.nl verwerkt uitsluitend gegevens die Softwaregeek.nl noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Softwaregeek.nl  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.softwaregeek.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Softwaregeek.nl biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Softwaregeek.nl verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Softwaregeek.nl deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Softwaregeek.nl kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 1. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 2. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Softwaregeek.nl neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Softwaregeek.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Softwaregeek.nl aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Softwaregeek.nl voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Indien u tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Softwaregeek.nl is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Voor het goede beheer van de website kan Softwaregeek.nl op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is u uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Softwaregeek.nl, alsmede op de goede naam van Softwaregeek.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website, waaronder alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animaties)plaatjes, videobeelden, geluiden, grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Softwaregeek.nl en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan u.

Onder inbreuk wordt verstaan: iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Softwaregeek.nl.

U heeft slechts een niet-exclusief recht om de website van Softwaregeek.nl persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.

Cookieverklaring

Softwaregeek.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Softwaregeek.nl mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Softwaregeek.nl gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Softwaregeek.nl worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Softwaregeek.nl  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier

Gebruik Social Media

Softwaregeek.nl maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Softwaregeek.nl u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 3. Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene verwijderen (wissing) van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Softwaregeek.nl.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Softwaregeek.nl , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Softwaregeek.nl over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 6. Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Softwaregeek.nl staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Softwaregeek.nl met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Softwaregeek.nl  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Softwaregeek.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Of

Contact opnemen met de bevoegde autoriteit

Indien u een klacht wenst te melden of als u van mening bent dat ons bedrijf uw bezorgdheid niet op bevredigende wijze heeft aangepakt, wil Softwaregeek.nl u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Postadres

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Telefoon: 070-8888 500

Email: FG@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Adres: Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

Wijzigingen Privacy Beleid

Softwaregeek.nl kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 oktober 2020.

Dit document is door bedrijfsjuristen van mkbrecht.nl opgesteld.

Pin It on Pinterest