Uw e-mailadres behoud u langer na provider wissel

Overstappen naar een andere provider moet makkelijker worden. Daarom blijven vanaf deze zomer e-mailadressen nog zeker een half jaar bestaan na een overstap.

Nu is dat nog slechts een maand. Maar vanaf de zomer verandert dit dus naar zes maanden. Providers hebben dit afgesproken met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De afspraak maakt deel uit van een reeks maatregelen die een providerwissel makkelijker moet maken.

Naast deze afspraak heeft staatssecretaris Keijzer ook diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuw is onder andere dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben gekregen. Hiermee wordt lijnkaping aangepakt. Bij dit fenomeen, ook bekend als slamming, wordt een zakelijke klant geconfronteerd met een overstap naar een andere telecomaanbieder zonder dat hij hierom heeft gevraagd of hier bewust mee heeft ingestemd, vaak door misleiding. Consumenten zijn hier door het Burgerlijk Wetboek al tegen beschermd. (Bron: EZK)

Onderzoek van EKZ wijst uit dat consumenten bang zijn bij een overstap de toegang tot hun bestaande e-mailaccount te verliezen. De hoop is dat consumenten makkelijker de overstap maken als hun oude adressen nog een half jaar toegankelijk zijn.

“Consumenten stappen niet snel over van internet- of telefonieaanbieder. Bijvoorbeeld, omdat ze steeds vaker een combinatie van internet, tv, mobiele/vaste telefonie en bijvoorbeeld muziek streaming afnemen. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden. Met deze wettelijke maatregelen bescherm ik bovendien kleinere ondernemers tegen misleidende overstappraktijken.”

Aldus Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).

Gmail of Outlook.com

Deze regels gelden niet voor webmail, zoals Gmail of Outlook.com. Dat is niet nodig. Die adressen blijven een leven lang bestaan. Omdat ze niet gebonden zijn aan een provider.

Pin It on Pinterest