Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.softwaregeek.nl.

Is onderdeel van het NAI goedgekeurd Opt-out mechanisme.

Er is hier een mogelijkheid voor een Opt-Out.

GDPR conformiteit

Meer informatie over ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR) vind u hier

De meldingsvereisten blijven en worden uitgebreid. Ze moeten de bewaartermijn voor persoonlijke gegevens bevatten en contactgegevens voor de gegevenscontroller en gegevensbeschermingsfunctionaris moeten worden verstrekt.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering (artikel 22) is betwistbaar, vergelijkbaar met de gegevensbeschermingsrichtlijn (artikel 15).

Burgers hebben het recht om belangrijke beslissingen die hen aangaan ter discussie te stellen en te bestrijden, die uitsluitend op algoritmische basis zijn genomen.

Veel media hebben opmerkingen gemaakt over de invoering van een “recht op uitleg” van algoritmische beslissingen, maar juristen hebben sindsdien betoogd dat het bestaan ​​van een dergelijk recht hoogst onhelder is zonder gerechtelijke tests en op zijn best beperkt is.

Om de naleving van de AVG te kunnen aantonen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking maatregelen treffen die standaard voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming. Privacy bij design en standaard (artikel 25) vereisen dat gegevensbeschermingsmaatregelen worden ontworpen voor de ontwikkeling van bedrijfsprocessen voor producten en diensten.

Dergelijke maatregelen omvatten het Pseudonimiseren van persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke zo snel mogelijk (overweging 78). Het is de verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke om doeltreffende maatregelen te nemen en de conformiteit van verwerkingsactiviteiten aan te tonen, zelfs als de verwerking namens de voor de verwerking verantwoordelijke door een gegevensverwerker wordt uitgevoerd (overweging 74).

 Effectbeoordelingen voor gegevensbescherming (artikel 35) moeten worden uitgevoerd wanneer zich specifieke risico’s voordoen met betrekking tot de rechten en vrijheden van betrokkenen. Risicobeoordeling en risicobeheersing zijn vereist en voorafgaande goedkeuring van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) is vereist voor hoge risico’s. Functionarissen voor gegevensbescherming (artikelen 37-39) zijn nodig om naleving binnen organisaties te waarborgen. Ze moeten worden benoemd: voor alle overheidsinstanties, behalve voor rechtsprekende instanties als de kernactiviteiten van de controller of de processor zijn: verwerkingen die, vanwege hun aard, hun toepassingsgebied en / of hun doel, een geregelde en systematische monitoring van betrokkenen op grote schaal vereisen verwerking op grote schaal van speciale categorieën gegevens overeenkomstig artikel 9 en persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.


Ons beleid voor uw Privacy


Reacties

indien van toepassing

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerd string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service (is niet van Softwaregeek.nl) indien u dit wilt gebruiken. Het privacy beleid kunt u hier vinden: https://www.softwaregeek.nl/privacybeleid/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

indien van toepassing

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

indien van toepassing

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

indien van toepassing

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, advertenties, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als uw een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

SoftwareGeek.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Softwaregeek.nl

 • Gevestigd aan de Veilingstraat
 • 5404NZ Uden,
 • is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Veilingstraat 143
 • 5404NZ Uden
 • +46 40 692 86 49

Persoonsgegevens die wij verwerken

Softwaregeek.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We gebruiken sociale media en het contactformulier om vragen te beantwoorden, gegevens worden door Softwaregeek.nl niet opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website of het gebruik van ons kaarten product kunnen uw gegevens worden automatisch verzonden naar de volgende derde partijen:

 • Google
 • AWS
 • Cloudflare
 • Siteground
 • GoDaddy
 • MaxCDN
 • Gravatar
 • Datatabellen
 • Streep
 • Mailchimp
 • Sendgrid
BasisversiePro-add-onGouden add-onVGM-add-on
CookiesGeen opgeslagen *Geen opgeslagen *Geen opgeslagen *Geen opgeslagen *
Persoonlijk identificeerbare informatieGeen opgeslagenGeen opgeslagenGeen opgeslagenMarkeringen worden opgeslagen op basis van gebruikersinvoer aan de voorkant van onze website.
* WP Google Maps gebruikt geen cookies. Op 22 mei 2018 plaatst de Google Maps API geen cookies meer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of Voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Softwaregeek.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via Sociale media
 • Softwaregeek.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en / of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Softwaregeek.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Softwaregeek.nl) tussen zit. Softwaregeek.nl gebruikt hiervoor geen computer- programma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Softwaregeek.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 14 dagen > analyse

 • Personalia > 14 dagen > analyse
 • Adres > 14 dagen > analyse
 • Alle andere gegevens > 14 dagen > analyse

Delen van persoonsgegevens met derden

Softwaregeek.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit hoogst noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Softwaregeek.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser, dit bevat geen persoonlijke gegevens, van uw computer, tablet of smartphone. Softwaregeek.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een Toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics, Facebook.com,
 • Naam: Softwaregeek
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Chatfunctie,
 • Bewaartermijn: 14 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Softwaregeek.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, iemand anders, of naar de door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens wil Softwaregeek.nl u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Softwaregeek.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op via het contactformulier.

Pin It on Pinterest