></p></noscript><body class=template-basic-page><div class=wrapper><div class=wrapper-inner><div class='row header'><header id=row_header class=grid-container><div id=grid_logo_1013 class='grid-50 grid_logo'><div class=content_image><a href=https://softwaregeek.nl><img src=/site-softwaregeek.nl/assets/files/1013/softwaregeeklogo.png alt='SoftwareGeek stelt zich als doel om iedere Windowsgebruiker te informeren over de diverse Windows versies.

Wij proberen dit zoveel mogelijk te doen in ´normaal´ Nederlands; het gebruik van jargon proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, het kan echter niet worden uitgesloten.

Bij het gebruik van jargon zullen we proberen de term uit te leggen.'  ></a></div></div><div id=grid_language_switch_1013 class='grid-50 grid_language_switch'><div class=content_sitetitel><h1>SoftwareGeek.nl</h1></div></div></header></div><div class='row row-menu'><header id=row_menu class=grid-container><div id=grid_menu_1013 class='grid-70 grid_menu'><div class=content_menu><nav id=main-nav><ul class=main-nav><li><a href=/>Home</a><li><a href=/windows/>Windows</a><li><a href=/tips-en-trucs/>Tips en trucs</a><li><a href=/contact/>Contact</a></ul></nav></div></div><div id=grid_zoeken_1013 class='grid-30 grid_zoeken'><div class=content_zoeken><form action=/zoekresultaten/ method=get class='top-search-form hide-for-small'><input type=text name=q id=s value='' placeholder='Geef uw zoekopdracht'><input type=submit value=Search></form></div></div></header></div><div class='row banner-wrapper'><div id=row_banner class='grid-container unboxed grid-parent'><div id=grid_banner_1022 class='grid-parent grid-100 grid_banner'></div></div></div><div class='row breadcrumbs-wrapper hide-on-mobile'><div id=row_breadcrumbs class=grid-container><div id=grid_breadcrumbs_1022 class='grid-100 hide-on-mobile grid_breadcrumbs'><div class=content_breadcrumbs><ul class=breadcrumbs><li>You are here:  <li class=home><a href=/>Home</a>  ▶  <li>Disclaimer</ul></div></div></div></div><div class='row content-wrapper'><div id=row_content class=grid-container><div id=grid_title_1022 class='grid-100 grid_title'><div class=content_page_title><h1>Disclaimer</h1></div></div><div id=grid_content_main_1022 class='grid-66 grid_content_main'><div class=content_body><h4><a></a></h4><ol><li><address>In deze disclaimer wordt verstaan onder:</address><ul><li><address><b>de webpagina</b>: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;</address><li><address><b>de uitgever</b>: de bevoegde uitgever van de webpagina;</address><li><address><b>gebruik(en)</b>: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);</address><li><address><b>u</b>: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;</address><li><address><b>de inhoud</b>: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;</address><li><address><b>schade</b>: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.</address></ul><li><address><b>Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.</b></address><li><address>* De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.</address><li><address>* De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. * De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.</address><li><address>* De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.</address><li><address>* De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.</address><li><address>* Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.</address><li><address>* Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.</address><li><address>* De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.</address><li><address>* U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.</address></ol><address><strong>Team SoftwareGeek.nl</strong></address></div></div><div id=grid_content_side_1022 class='grid-33 grid_content_side'><div class=content_side_content></div></div></div></div></div><div class=wrapper-footer><div class=row><footer id=row_footer class=grid-container><div id=grid_footer_about_us_1014 class='grid-33 grid_footer_about_us'><div class=content_footer_left><h2>Over ons</h2><p>SoftwareGeek.nl stelt zich als doel om iedere Windowsgebruiker te informeren over de mogelijkheden binnen de diverse Windowsversies.<p>Hierbij proberen we dit zoveel mogelijk te doen in ´normaal´ Nederlands; het gebruik van jargon proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, het kan echter niet worden uitgesloten. Bij het gebruik van jargon zullen we proberen de term uit te leggen.</p><figure class=

Team SoftwareGeek